865 προσλήψεις σε δήμους, νομικά πρόσωπα – Μια θέση για το Άργος Ορεστικό Καστοριάς

dimarxeio-argos
Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » 865 προσλήψεις σε δήμους, νομικά πρόσωπα – Μια θέση για το Άργος Ορεστικό Καστοριάς

Τo υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη τριάντα δύο (32) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες ή έως εννέα (9) µήνες (για αναγνωρισµένες σχολές) ή έως έντεκα (11) µήνες (για παιδικούς σταθµούς)
και εκατόν εξήντα επτά (167) συµβάσεων µίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος, σε ΝΠΙ∆ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους.
Eπιπλέον, εγκρίνει τη σύναψη είκοσι έξι (26) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες ή έως εννέα (9) µήνες (για αναγνωρισµένες σχολές) ή έως έντεκα (11) µήνες (για παιδικούς σταθµούς) και εξακοσίων σαράντα (640) συµβάσεων µίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος, σε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τούς ωφελούµενους.

ΠΗΓΗ: http://tragikogreece.blogspot.com/2016/06/865.html#ixzz4CZqIWWNY

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια