Δήμος Καστοριάς – Έρευνα αγοράς για: Προμήθεια Φαρμάκων Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων – Τεστ διάγνωσης για τη Λεϊσμανίαση

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Δήμος Καστοριάς – Έρευνα αγοράς για: Προμήθεια Φαρμάκων Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων – Τεστ διάγνωσης για τη Λεϊσμανίαση

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης δαπάνης για παροχή υπηρεσιών προϋπολογισμού 14.993,70 €, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 70.6117.01 του οικονομικού έτους 2016.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι κτηνίατροι να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές  τους στο Γραφείο της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου Καστοριάς (Δ/νση: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο,  Τ.Κ. 52100) υπόψη της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Υπηρεσιών έως 09/06/2016 και έως 10:00 π.μ. Αμέσως μετά θα εξεταστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.

Η τεχνική έκθεση με τον προϋπολογισμό καθώς και το έντυπο προσφοράς είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Πληροφορίες και τυχόν επεξηγήσεις για την παρούσα προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από την υπάλληλο του Τμήματος Κτηνοτροφίας & Αλιείας κα Δράσκα Πολυνίκη, τηλ. επικοινωνίας 24673 51410 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΕΡΓΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2016

Προμήθεια Φαρμάκων Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων-Τεστ διάγνωσης για τη Λεϊσμανίαση

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας προϋπολογισμού 6.400,03 €, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 70.6699.04 του οικονομικού έτους 2016.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες προμηθευτές να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές  τους στο Γραφείο της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (έδρα: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, Καστοριά Τ.Κ. 52100) υπόψη της επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών-Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών – απευθείας ανάθεσης για προμήθειες λοιπών Υπηρεσιών έως 13/06/2016 και έως 11:00 π.μ. Αμέσως μετά η επιτροπή θα αποσφραγίσει τις προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία, και στην συνέχεια θα προχωρήσει στην σύνταξη γνωμοδότησης για την απευθείας ανάθεση.

Η τεχνική έκθεση με τον προϋπολογισμό καθώς και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω προμήθειας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Πληροφορίες και τυχόν επεξηγήσεις για την παρούσα προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από την υπάλληλο του Τμήματος Κτηνοτροφίας & Αλιείας κα Δράσκα Πολυνίκη, τηλ. επικοινωνίας 24673 51410 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2016

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 2016

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια