Αγροτικές επενδύσεις ενισχύει ο αναπτυξιακός νόμος – Στις 50.000 ευρώ το ελάχιστο όριο ένταξης

ΣΤΙΣ 50.000 ΕΥΡΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

Αρχική » Ελλάδα » Αγροτικές επενδύσεις ενισχύει ο αναπτυξιακός νόμος – Στις 50.000 ευρώ το ελάχιστο όριο ένταξης

Επιδότηση έως και 45% του κόστους επένδυσης μπορούν να διεκδικήσουν από τον αναπτυξιακό νόμο: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις. Το ελάχιστο ύψος για κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα καταθέσουν ορίζεται, βάσει νόμου, στις 50.000 ευρώ, από 100.000 ευρώ που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Από το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρεται ότι στόχος είναι να «ανοίξει» ο νόμος ακόμη και μέσα στον Αύγουστο. Με άλλα λόγια, να μπορούν οι δικαιούχοι-ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις επενδυτικές προτάσεις τους. Το ποσοστό επιδότησης που θα λάβει καθένας από αυτούς εξαρτάται από την περιοχή στην οποία σκοπεύει να υλοποιήσει την επένδυση και από το μέγεθος αυτής, π.χ. αν αφορά σε μεγάλες, μεσαίες ή μικρές επιχειρήσεις. Αυτά τα κριτήρια συνθέτουν το λεγόμενο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), στον οποίο τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 10% έως 45% του κόστους επένδυσης.

Για να γίνει πιο αντιληπτό, ένα μικρό επενδυτικό σχέδιο, της τάξεως των 50.000 ευρώ (ελάχιστο απαιτούμενο ύψος επενδυτικού σχεδίου), με έδρα σε Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα (Δυτική Μακεδονία), καθώς επίσης σε Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Ευρυτανία, θα λάβει επιχορήγηση 17.500 ευρώ. Αυτό συμβαίνει καθότι η επιδότηση μιας μικρής επιχείρησης στις συγκεκριμένες περιοχές ανέρχεται στο 35% του κόστους. Αντίστοιχη επένδυση στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Δυτική Ελλάδα, στην Ηπειρο, στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο θα χρηματοδοτηθεί με 22.500 ευρώ, διότι το ποσοστό επιδότησης σε αυτές τις περιφέρειες είναι 45%.

Στο μεταξύ, από 1.1.2017, που αλλάζει ο ΧΠΕ, θα ενισχυθούν, επίσης, με 45% του κόστους επένδυσης οι μικρές επιχειρήσεις σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Στερεά Ελλάδα), από 35% που προβλέπεται με τα σημερινά δεδομένα.

Υπενθυμίζεται πως ο αναπτυξιακός νόμος περιλαμβάνει οκτώ διαφορετικά καθεστώτα ενίσχυσης στα οποία μπορούν να υπαχθούν οι δικαιούχοι ανάλογα με τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου τους. Πρόκειται για τα: γενική επιχειρηματικότητα, ταχεία ένταξη με περιορισμένα κριτήρια, νεοϊδρυθείσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα, ανάπτυξη cluster, δημιουργία ταμείων συμμετοχών με το Δημόσιο, χωρικά και κλαδικά σχέδια και επενδύσεις μείζονος σημασίας.

Είδη ενισχύσεων

Στο μεταξύ, εκτός από την επιχορήγηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν και άλλα εργαλεία που παρέχει ο νόμος. Το κυριότερο είναι αυτό των φοροαπαλλαγών, ενώ υπάρχει και η επιλογή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), της επιδότησης μισθολογικού κόστους, σειράς χρηματοδοτικών εργαλείων κ.λπ. Ολα τα είδη ενισχύσεων παρέχονται είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν από τα εξής είδη:

-Φορολογική απαλλαγή

Πρόκειται για την απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.

-Επιχορήγηση

Είναι η δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

-Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.

-Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

-Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό σύστημα)

-Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών

Αυτή μπορεί να γίνει με τα εξής είδη: ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις και δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.

 

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ

 

Πηγή

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια