Καστοριά: Έρευνα αγοράς για την ανάθεση εργασίας: Περισυλλογή Αδέσποτων ζώων

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Καστοριά: Έρευνα αγοράς για την ανάθεση εργασίας: Περισυλλογή Αδέσποτων ζώων

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Περισυλλογή Αδέσποτων Ζώων» προϋπολογισμού 5.999,34 €, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 70.6117.04 του οικονομικού έτους 2016.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές   στο Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικής Τοπικής Ανάπτυξης  του Δήμου Καστοριάς (έδρα: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, Καστοριά Τ.Κ. 52100)  έως 11/05/2016 και έως 10:00 π.μ.Αμέσως  μετά θα εξεταστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.

Η τεχνική έκθεση με τον προϋπολογισμό καθώς και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω υπηρεσίας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Πληροφορίες και τυχόν επεξηγήσεις μπορούν να ζητηθούν από την υπάλληλο του Τμήματος Κτηνοτροφίας & Αλιείας κα Δράσκα Πολυνίκη, τηλ. επικοινωνίας 24673 51410 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια