ΚΑΣΤΟΡΙΑ: Διαπεριφερειακές συνεργασίες σχεδιάζουν οι Αντιπεριφερειάρχες Τουρισμού

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ΚΑΣΤΟΡΙΑ: Διαπεριφερειακές συνεργασίες σχεδιάζουν οι Αντιπεριφερειάρχες Τουρισμού

Την διαπεριφερειακή συνεργασία στα θέματα τουρισμού και το σχεδιασμό κοινών δράσεων συζήτησαν οι Αντιπεριφερειάρχες και Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Τουρισμού των Περιφερειών της χώρας στη συνάντηση τους που πραγματοποιήθηκε στη Καστοριά με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της εταιρείας τουρισμού. Ήταν η δεύτερη συνάντηση Αντιπριφερειαρχών και εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων τουρισμού στην οποία την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού Μιχάλης Βαμιεδάκης και οι εργασίες της ολοκληρώθηκαν χθες με επιτυχία.
Όλοι οι εκπρόσωποι των Περιφερειών παρουσίασαν τις επιμέρους σχεδιαζόμενες δράσεις τους και αναζητήθηκε τρόπος για να προωθηθούν μελλοντικές διαπεριφερειακές συνεργασίες ώστε να αναδειχθεί το τουριστικό προϊόν σε πραγματικό μοχλό ανάπτυξης για την κάθε Περιφέρεια ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της.
Στην συνάντηση οι εκπρόσωποι των Περιφερειών της χώρας συζήτησαν θέματα που αφορούν διοικητικές, γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες καθώς και νομοθετικά κενά που η επίλυση τους θα βοηθήσει την εύρυθμη λειτουργία τους. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν οι συντονισμένες ενέργειες για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του Καλλικρατικού νόμου που αφορά στην τουριστική προβολή, η αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, οι ενιαίες δράσεις για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, η διαχείριση σημαντικών επίκαιρων προβλημάτων (π.χ. μεταναστευτικό) και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ανάμεσα στα θέματα που ετέθησαν στην εισήγηση της Εντεταλμένης Τουριστικής Προβολής από την πλευρά της Περ.Αττικής ήταν :

• Η ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας Διαπεριφερειακού οργάνου για τον Τουρισμό.

• Η διαπίστωση της απαραίτητης κατάρτισης Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Προβολής σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο.

• Η ανάγκη αποτελεσματικότερου συντονισμού των Περιφερειών στην διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της τουριστικής προβολής,  με ανάλογη στελέχωση του ΕΟΤ.

• Η άμεση κατάθεση τροποποιήσεων του θεσμικού πλαισίου προκειμένου να διευκολυνθεί η διοικητική διαδικασία και να μειωθεί η γραφειοκρατία. Τροποποιήσεις νομοθεσίας για θεσμικά ζητήματα, όπως ο Ν. 3852/10, η ΠΥΣ /50 /22-12-15 σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Ν. 4339/15 για την διευκόλυνση των εγκρίσεων προγραμμάτων τουριστικής προβολής, καθώς και θεσμικές ρυθμίσεις για την Οικονομία Διαμοιρασμού (Share Economy), κ.λπ. Ήδη, η Περ. Αττικής έχει καταθέσει ανάλογες προτάσεις στην Κεντρική Διοίκηση.

• Η ανάγκη στελέχωσης των Περιφερειών με ειδικό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.

• Η απαραίτητη αναβάθμιση των σπουδών της τουριστικής εκπαίδευσης και η συνεργασία με τα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, καθώς και την τουριστική αγορά.

• Η ανάγκη διαπεριφερειακών δράσεων Τουριστικής Προβολής μεταξύ όμορων και όχι μόνο Περιφερειών (π.χ Fam trips, online marketing, road shows σε επιλεγμένες αγορές κ.λπ).

• Η λειτουργία των Διατομεακών Επιτροπών Τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής και τα εξαιρετικά αποτελέσματά της.

• Η περιληπτική ανάλυση του Στρατηγικού σχεδίου της τουριστικής Προβολής της  Περ.Αττικής που ήδη τελεί υπό έγκριση και θα υλοποιηθεί στην διάρκεια των ετών    2016-2020.

Στη συνδιάσκεψη επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, η ανάγκη ανάληψης κοινών δράσεων των Περιφερειών για άνοιγμα νέων αγορών σε συνεργασία με τον ΕΟΤ με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο, η απαραίτητη συνεργασία όλων των Περιφερειών με συλλογικά επαγγελματικά όργανα, καθώς και η τόνωση  του εσωτερικού τουρισμού (μαθητικού, κοινωνικού τουρισμού κ.λπ.) στη  χαμηλή τουριστική περίοδο.

Eπίσης, συζητήθηκαν από κοινού θέματα δημιουργίας διαπεριφερειακών τουριστικών προϊόντων και των δυνατοτήτων προβολής τους, η διεθνής εικόνα της χώρας, η ανθρωπιστική κρίση και το προσφυγικό, η σύνδεση του τουρισμού με τους άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και κυρίως την γεωργία, η εξεύρεση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, κ.λπ.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την πρόταση δημιουργίας ομάδας εργασίας για κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων στην ΕΝΠΕ και στην Κεντρική Διοίκηση, με την Περιφέρεια Αττικής να έχει σημαντικό ενεργό ρόλο σε όλες αυτές τις πολιτικές  διαδικασίες.

Από όλες τις Περιφέρειες που συμμετείχαν, επισημάνθηκε με ιδιαίτερη αγωνία η ανάγκη ιδιαίτερης στήριξης του σημαντικότερου υγιούς τομέα στην χώρα μας, του ελληνικού τουρισμού.
Απόφαση όλων των Περιφερειών είναι η διαβίβαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την 2η συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών και Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων Τουρισμού στην ΕΝΠΕ προκειμένου να υπάρξει θεσμική διεκδίκηση για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί.

Ο Μιχάλης Βαμιεδάκης τόνισε τη μεγάλη σημασία των συναντήσεων αυτών μεταξύ των εκπροσώπων Τουρισμού των Περιφερειών, αφού είναι πολλά τα θέματα που χρήζουν κοινής αντιμετώπισης. «Είναι πολλά αυτά που μας ενώνουν και τα περισσότερα από τα προβλήματα είναι κοινά. Οι γόνιμες αυτές συναντήσεις -που γίνονται πλέον θεσμός-συμβάλλουν στην επίλυση σημαντικών κοινών ζητημάτων, στη δημιουργία απαραίτητων συνεργειών για την προβολή της χώρας μας και στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού που αυτήν την ώρα έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη.»

Η τρίτη συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών και Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων Τουρισμού, θα πραγματοποιηθεί στην Πελοπόννησο, με συγκεκριμένη ατζέντα που από κοινού θα διαμορφωθεί.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια