Δήμος Καστοριάς:Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων - OlaDeka

Δήμος Καστοριάς:Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων

Διαδικασίες με έρευνα αγοράς

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας προϋπολογισμού 2.000,00 €, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.7135.08 του οικονομικού έτους 2016 και σχετική απόφαση 74/2016 της Ο.Ε. περί έγκρισης διάθεσης της πίστωσης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες προμηθευτές να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Συντήρησης του Δήμου Καστοριάς (έδρα: Πυθαγόρα, Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του συντάκτη της μελέτης Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη ή της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ έως τις 28/04/2016 και ώρα 10:00 π.μ.. Την παραπάνω ημέρα και ώρα η επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ θα αποσφραγίσει τις προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία, και στην συνέχεια θα προχωρήσει στην σύνταξη γνωμοδότησης για την απευθείας ανάθεση.

Η τεχνική έκθεση και ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας διατίθενται δωρεάν. Πληροφορίες και τυχόν επεξηγήσεις για την παρούσα προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από τον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη, τηλ. επικοινωνίας 24673 51609 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μανιάκοι 26/04/2016

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωτούλας Αλ. Δημήτριος

Προμήθεια Πληροφοριακών Πινακίων (27-2016)

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria