ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : 202 Θέσεις Εργασίας στην Καστοριά

Όλα τα στοιχεία του προγράμματος – 8μηνα στην Καστοριά

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : 202 Θέσεις Εργασίας στην Καστοριά

Το oladeka.com σας παρουσιάζει απευθείας από το γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Ράνιας Αντωνοπούλου, τον προγραμματισμό δράσεων υποστήριξης των ανέργων, που περιέχει θέσεις εργασίας και για την Καστοριά με το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

                                                                                ΑΘΗΝΑ 18/1/2016

     

1. Προγραμματισμός 1ου τριμήνου 2016

Α. Δράσεις για την υποστήριξη των ανέργων

Β. Δράσεις για την Κοινωνική οικονομία

2.Επείγουσες εκκρεμότητες θεσμικού χαρακτήρα

3.Προϋπολογισμός – Επιπλέον κόστος για αίτημα

    χρηματοδότησης από Εθνικούς Πόρους

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Α. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Α1. EΝΤΑΞΗ 120.275 ΑΝΕΡΓΩΝ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016)

Δράσεις Απασχόλησης 120.275 Θέσεων Εργασίας 6μηνης ή 12μηνης Διάρκειας

Α/Α

Προβλεπόμενος Χρόνος Ενεργοποίησης της Δράσης

Τίτλος Δράσης

Προϋπ/σμός

Άνεργοι Ωφελ-

ούμενοι

Παρατηρήσεις

1

Έχει ξεκινήσει

Πρόγραμμα Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης

65.000.000,00

12.700

Υπουργεία Εργασίας & Οικονομίας

2

Έχει ξεκινήσει

Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

29.860.000,00

8.000

Α φάση: Υλοποιείται (1.500 άνεργοι)

Β φάση:

Ξεκινάει το Μάρτιο του 2016 (6.500 άνεργοι)

3

Ιανουάριος 2016

Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για ανέργους άνω των 50 ετών διάρκειας 12-24 μηνών

60.000.000,00

10.000

Πόροι ΛΑΕΚ (ΟΑΕΔ)* χρηματοδοτούμενο όχι μέσω ΕΣΠΑ, αλλά μέσω των λογαριασμών ΛΑΕΚ-ΕΛΕΚΠ

4

Ιανουάριος 2016

Κατάρτιση, πιστοποίηση και εγγυημένη απασχόληση 6μηνης διάρκειας ανέργων σε κλάδους αιχμής.

8 κλάδοι (ΕΜΠΟΡΙΟ,LOGISTICS, ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,ΤΡΟΦΙΜΑ –ΠΟΤΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ)

112.000.000,00

26.000

1. Έχει δημοσιευτεί η πρόσκληση της ΕΥΔ προς τον Δικαιούχο   – ΕΥΕ.

2. Ετοιμάζεται η πρόσκληση προς ανέργους και παρόχους η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί στις αρχές Φεβρουαρίου.

5

Ιανουάριος 2016

Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της ελληνικής οικονομίας

39.750.000,00

15.000

1. Έχουν γίνει οι εγκρίσεις από την ΕΥΔ.

2. Οι αιτήσεις για τους ανέργους θα ξεκινήσουν αρχές Φεβρουαρίου.

6

Φεβρουάριος 2016

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης στην απασχόληση για 12 μήνες για νέους 18-24 ετών

44.000.000,00

10.000

7

Φεβρουάριος 2016

Προγράμματα μαθητείας για νέους 15-24 ετών

16.000.000,00

4.000

8

Φεβρουάριος 2016

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης στην απασχόληση για 12 μήνες για νέους 25-29 ετών

13.200.000,00

3.000

9

Μάρτιος 2016

Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων

54.000.000,00

10.000

Προϋπόθεση**

10

Μάρτιος 2016

Υποστήριξη της απασχόλησης σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

11.529.000,00

1.575

Προϋπόθεση**

11

Μάρτιος 2016

Υποστήριξη της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

2.000.000,00

1.000

Προϋπόθεση**

12

Μάρτιος 2016

Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης για νέους έως 24 ετών (συμβουλευτική, κατάρτιση και ένταξη σε 12μηνη απασχόληση)

45.000.000,00

8.000

13

Απρίλιος 2016

Προώθηση των νέων έως 24 ετών από την ανεργία στην αυτοαπασχόληση, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες

12.700.000,00

5.000

Προϋπόθεση**

14

Απρίλιος 2016

Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω της προώθησης της καινοτομίας/ startups με στόχο την ενίσχυση της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας

18.000.000,00

1.000

Προϋπόθεση**

15

Απρίλιος 2016

Προώθηση νέων 25-29 ετών στην αυτοαπασχόληση

12.700.000,00

5.000

 

Σύνολο Προϋπολογισμού

535.739.000,00

120.275

 

*Με εξαίρεση του προγράμματος (3) που χρηματοδοτείται από πόρους του ΛΑΕΚ, όλα τα προαναφερθέντα προγράμματα υποστηρίζονται από πόρους του ΕΚΤ 2014-2020 (ΕΣΠΑ).

**Προϋπόθεση είναι να ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες του ΟΑΕΔ με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και στη συνέχεια να καταστεί ο ΟΑΕΔ ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Α2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι παρακάτω δράσεις υποστηρίζουν, μέσω της χρηματοδότησης από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, 5.057 άτομα (3.502 απολυμένους εργαζόμενους επιχειρήσεων που έχουν κλείσει καθώς και 1555 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, παρέχοντας υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, εξειδικευμένης Κατάρτιση, Επιδότηση Κινητικότητας και Προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Δράσεις Υποστήριξης Ανέργων Από Επιχειρήσεις που Έχουν Κλείσει

Α/Α

Δικαιούχοι Ωφελούμενοι (εργαζόμενοι ) που απολύθηκαν από τις κάτωθι επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός

Άνεργοι Ωφελούμενοι

Προβλεπόμενος Χρόνος Ενεργοποίησης της Δράσης 

16

NUTRIART ABEE (ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ)

10.160.000

– 508 απολυμένοι της NUTRIART ABEE

– 505 Nέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης (ΝΕΕΤS)

Έχει ξεκινήσει

17

SPRIDER STORES Α.Ε.

12.151.500

– 761 απολυμένοι της SPRIDER STORES A.E. – 550 Nέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης (ΝΕΕΤS)  

Ιανουάριος 2016

18

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ

10.740.000

– 600 απολυμένοι της εταιρείας Οδυσσεύς Φωκάς

– 500 Nέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης (ΝΕΕΤS)

Ιανουάριος 2016

19

Attica Publishing Activities

6.244.500

705 απολυμένοι από 46 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου των εκδοτικών δραστηριοτήτων

Ιανουάριος 2016

20

Attica Broadcasting

8.410.000

928 απολυμένοι από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου των δραστηριοτήτων προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

Ιανουάριος 2016

Σύνολο προϋπολογισμού

47.706.000

5.057

Α3. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, στις περιοχές της χώρας που δέχονται εισροές μεταναστών. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις των 5 μηνών η κάθε μία.

Πρόγραμμα Κοινωφελούς για τους Πρόσφυγες

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ 2×5 ΜΗΝΩΝ

5.514

20.879.257

Χρηματοδοτούμενο από ΕΚΤ 2014-2020 (ΕΣΠΑ)

Υπάρχει προγραμματισμός για άμεση ένταξη προγράμματος νέας γενιάς Κοινωφελούς Εργασίας, με πιλοτική εφαρμογή, το οποίο επικεντρώνεται σε 17 Δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Περάματος, το οποίο θα επεκταθεί σε δεύτερη φάση σε ακόμη 32 Δήμους με τα ίδια χαρακτηριστικά. Το επιπλέον κόστος για 8 μήνες έχει ήδη συμφωνηθεί και το πρόγραμμα θα προβλέπει επίσης κατάρτιση και πιστοποίηση σε γνώσεις πληροφορικής ή σε ξένες γλώσσες.

Πρόγραμμα Κοινωφελούς σε 17 Δήμους Θύλακες Υψηλής Ανεργίας

Α/Α

ΔΗΜΟΙ

ΑΝΕΡΓΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 10% Μ.Α.

ΚΟΣΤΟΣ 5 ΜΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ 8 ΜΗΝΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

510

2

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

409

3

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ

135

4

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

115

5

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

232

6

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

334

7

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

797

8

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

153

9

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

341

10

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

269

11

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

165

12

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

206

13

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

753

14

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

100

15

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

795

16

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

243

17

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

504

Σύνολο: 6.061

22.759.055

36.414.488

Επιπλέον κόστος από εθνικούς πόρους

13.655.433

Αναβάθμιση προσόντων και πιστοποίηση – Εθνικοί πόροι

2.000.000

Σύνολο επιπλέον από εθνικούς πόρους

15.655.433

Πρόγραμμα Κοινωφελούς στους επιπλέον 32 Δήμους Θύλακες Ανεργίας

Α/Α

ΔΗΜΟΙ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

ΚΟΣΤΟΣ 5 ΜΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ 8 ΜΗΝΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

483

2

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

267

3

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

508

4

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

336

5

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

229

6

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

504

7

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

126

8

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

198

9

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

202

10

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

166

11

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙAΔΟΣ

105

12

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

437

13

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

188

14

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

143

15

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

147

16

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

159

17

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

167

18

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

371

19

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1670

20

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

125

21

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

1602

22

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

137

23

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

475

24

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

446

25

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

108

26

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

291

27

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

182

28

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

698

29

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

418

30

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

310

31

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

187

32

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ –

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

614

ΣΥΝΟΛΟ

11.999

45.056.245€

72.089.992€

Επιπλέον κόστος από εθνικούς πόρους

27.033.747

Αναβάθμιση προσόντων και πιστοποίηση – Εθνικοί πόροι

4.000.000

Σύνολο επιπλέον από εθνικούς πόρους

31.033.747

Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενότητα περιλαμβάνει τις εκκρεμότητες για τις δράσεις ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας.

Α/Α

Προβλεπόμενος Χρόνος Ενεργοποίησης της Δράσης

Τίτλος Δράσης

Προϋπολογισμός

Παρατηρήσεις

1

Έχει ξεκινήσει

Νόμος για την Κοινωνική Οικονομία: «Συνεταιρισμοί εργαζομένων, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και κοινωνική οικονομία- ανάπτυξη φορέων»

Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2

Έχει ξεκινήσει

Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας δημοσίου τομέα-ΚΑΟ

Πραγματοποίηση συναντήσεων – Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Συγκρότηση ομάδων εργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την εκπόνηση δύο πιλοτικών προγραμμάτων και καταγραφή προκλήσεων

Τεχνική βοήθεια.

Διαμόρφωση τελικής πρότασης.

3

Έχει ξεκινήσει

Σχεδιασμός εργαλείων μικροχρηματοδότησης και Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας

Υποβολή και παρουσίαση παραδοτέου DMI.

Συνέχιση διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους εταίρους για την ανάληψη συγκεκριμένων ρόλων στο σύστημα.

4

Ιανουάριος 2016

Διαμόρφωση πρότασης θεσμικού πλαισίου μεταβίβασης εγκαταλειμμένων/πτωχευμένων επιχειρήσεων σε συνεταιρισμούς εργαζομένων και μικτά σχήματα ιδιοκτησίας/λειτουργίας

Συγκρότηση ΟΔΕ  για τις περιπτώσεις ΕνΚλω Και ΒιοΜε

Συγκρότηση ΟΔΕ  για το συνολικό σχέδιο

15 Φεβρουαρίου: σκελετός πρότασης

31 Μάρτη: draft τελικής πρότασης για διαβούλευση στην κυβέρνηση

5

Ιανουάριος 2016

Πρόταση για Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Οικονομίας

Κατάθεση οργανογράμματος, αρμοδιοτήτων ανά τμήμα και διεύθυνση καθώς και του προβλεπόμενου κόστους

6

Φεβρουάριος 2016

Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής Οικονομίας

Επανασχεδιάστηκε η πρόταση

Παρουσίαση νέων κατευθύνσεων σε εκδηλώσεις δημοσιότητας

Δημοσίευση της πρόσκλησης Φεβρουάριος 2016.

7

Φεβρουάριος 2016

Προγράμματα Επιμόρφωσης Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης

Συνεργασία με ΟΑΕΔ για πραγματοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών επιχειρηματικότητας (train the trainer)

8

Φεβρουάριος 2016

Διαμόρφωση Μητρώου πιστοποιημένων εκπαιδευτών Κοινωνικής Οικονομίας

Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με τον ΕΟΠΠΕΠ

 

Σύνολο Προϋπολογισμού

 

2. ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η  ενότητα περιλαμβάνει τις εκκρεμότητες οι οποίες αφορούν τις κάτωθι θεσμικές/νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας:

2α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ /

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.«Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της αγοράς εργασίας»

Σχέδιο διάταξης νόμου για το Μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και ακολούθως ΚΥΑ για τη σύσταση και λειτουργία του επιχειρησιακού δικτύου και πληροφορικού συστήματος για τον Μηχανισμό.

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Απαιτείται να μπει στο παράλληλο πρόγραμμα, επειδή είναι αιρεσιμότητα, χωρίς την άρση της οποίας δεν μπορούν να προχωρήσουν οι δράσεις της Νέας Προγραμματικής Περιόδου. Ιανουάριος 2016

Η παραπάνω διάταξη είναι αιρεσιμότητα (8.1Ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας:On ExAC 8.1 (active labour market policies): Schemes must be designed based on evidence of what is needed and what works. The establishment of a permanent mechanism to identify skill needs is a key factor/prerequisite), η οποία με τη σειρά της είναι προϋπόθεση μνημονιακής υποχρέωσης (10.4:Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ): On ExAC 10.4 (YET) your services have not yet submitted the National Framework for Apprenticeships (deadline expired 30/6/2015), hence the self – suspension clause for apprenticeships applies. Furthermore, we have no input regarding the overall strategy for VET that is also l inked to another self- suspension clause that will be activated as of 1/1/2016. We also note that the MoU provides for a series of actions regarding Vocational Education and Training and Apprenticeships).

2. Τροποποίηση του Ν.4152/2013, για την Κοινωφελή Εργασία, Νομοθετική   ρύθμιση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Έχει κατατεθεί στο Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

Μεγάλης σπουδαιότητας, διότι από αυτή την τροποποίηση εξαρτάται η έναρξη και η υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας (προσφυγικό, Πέραμα, Κερατσίνι, κλπ.).

2β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ /

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τροποποίηση του Ν. 4314/2014 για τη σύσταση επιτελικής δομής Υπουργείου εργασίας

Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

Έχει κατατεθεί στο Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

Απαιτείται η τροποποίηση αναφορικά με τη διάρθρωση της Επιτελικής Δομής. Οι αρμοδιότητες της επιτελικής (ανεργία κ.λ.π.) ήτοι: επιτελικός σχεδιασμός – Δικαιούχος (υλοποίηση έργων) –  ΕΦΔ (εκχώρηση διαχείρισης) και Ταμείο Παγκοσμιοποίησης απαιτούν μια διαφορετική διάρθρωση από αυτή που προτείνει ο Ν.4314/2014 (ο οποίος περιγράφει τη μετεξέλιξη των μέχρι σήμερα Υπηρεσιών Εφαρμογής)

2. Τροποποίηση ΚΥΑ: Συστήματος διαχείρισης και Ελέγχου 2014-2020

Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

Ο Ν. 4314/2014 δεν προέβλεπε την ύπαρξη ΕΦΔ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Κατά συνέπεια δεν περιγράφεται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης η διαδικασία του ΕΦΔ (μη Κ.Εν.). Μετά όμως από την τροποποίηση όπου η Επιτελική Δομή (καταπολέμησης ανεργίας και κοινωνικής οικονομίας) γίνεται ΕΦΔ, οφείλει να περιγραφεί η διαδικασία μέσα στο ΣΔΕ.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ καθότι όσο καθυστερεί αυτή η τροποποίηση τόσο καθυστερεί η εκχώρηση στον ΕΦΔ και άρα καθυστερεί η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ.

3. ΚΥΑ αναδιάρθρωσης της Επιτελικής Δομής (καταπολέμησης ανεργίας και κοινωνικής οικονομίας)

Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

και

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μεγάλη σπουδαιότητα ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με την τροποποίηση του Ν.4314/2014 και της ΚΥΑ για τη ΣΔΕ

2γ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ /

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εναρμόνιση ελληνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Απαιτείται η υπογραφή της απόφασης συγκρότησης διυπουργικής επιτροπής από τη Γ.Γ.Κ.

Συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής (Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης).

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων από αντιπροσωπευτικά δίκτυα και ομοσπονδίες ανά τύπο συνεταιρισμού καθώς και από διεθνή ερευνητικά κέντρα.

Τεχνική βοήθεια.

3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1

Κοινωφελής για 17 Δήμους

13.655.433

2

Αναβάθμιση και πιστοποίηση προσόντων σε 17 Δήμους

2.000.000

3

Κοινωφελής για 32 Δήμους

27.089.992

4

Αναβάθμιση και πιστοποίηση προσόντων σε 32 Δήμους

4.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

46.745.425

 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια