Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Καστοριάς – 4 Θέματα

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Καστοριάς – 4 Θέματα

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1.      Κατάρτιση σχεδίου (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς έτους 2016

2.      Επέκταση διορισμού δικηγόρου σε αντίθετη έφεση (υπόθεση Θωμά Μπούρκα)

3.      Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού – Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σκυλοτροφών», Α.Μ. 01/2016, προϋπολογισμού 25.000,00 €

4.      Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού – Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρολ. λαμπτήρων – Ηλεκτρολογικού υλικού», Α.Μ. 16/2016, προϋπολογισμού 60.000,00 €

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια