Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - OlaDeka

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση, από τις 8 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016, το κείμενο του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού που αφορά την Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού της Προγράμματος 2015-2019. Εγκαινιάζοντας τη νέα εποχή της αμεσότερης επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων και με την πεποίθηση πως «Μαζί παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις για τον τόπο μας», η Περιφέρεια καλεί όλους τους πολίτες, τις ενώσεις πολιτών, τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν ενεργά και παραγωγικά σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τους στόχους, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική της Δυτικής Μακεδονίας για τα επόμενα χρόνια. Στο επίκεντρο του αναπτυξιακού οράματος της Περιφερειακής Αρχής βρίσκεται ο ανθρώπινος παράγοντας, από τον οποίο ξεκινά και στον οποίο καταλήγει κάθε αναπτυξιακή πολιτική. Για το λόγο αυτό, επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή κοινωνική συμμετοχή, με την κατάθεση προτάσεων, ιδεών και προβληματισμών που θα εμπλουτίσουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, προδιαγράφοντας τη βιωσιμότητά του. Οι εμπειρίες, οι γνώσεις και οι ικανότητες όλων των εμπλεκομένων μερών (πολιτών και φορέων) έχουν τη δυναμική να βοηθήσουν καθοριστικά την Περιφέρεια να λάβει καλύτερες αποφάσεις, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στον αναπτυξιακό της ρόλο, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών της.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η ουσία του είναι να περιγράψει το πλαίσιο που συνοψίζει τις στρατηγικές επιλογές της Περιφέρειας και να καταγράψει τις δυνατότητες υλοποίησης των στρατηγικών αυτών επιλογών τα επόμενα χρόνια. Με βάση τις κατευθύνσεις και τους άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού και τις προτάσεις που θα κατατεθούν κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, θα συνταχθεί και θα εγκριθεί η Β΄ Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες δράσεις (έργα, μελέτες, ενέργειες) σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς που θα εξειδικεύουν τη στρατηγική της Περιφέρειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στο διαδικτυακό χώρο της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης (http://opengov.pdm.gov.gr/cons/) και, αφού συμβουλευτούν το σχετικό υλικό,:

Α. να αξιολογήσουν και να εμπλουτίσουν το κείμενο του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού, διατυπώνοντας την άποψη και τα σχόλιά τους επί των επιμέρους ενοτήτων, όπως παρουσιάζονται στην πλατφόρμα.

Εναλλακτικά, οι όποιες παρατηρήσεις μπορούν να κατατεθούν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις, σημειώνοντας την ενότητα του Σχεδίου στην οποία αναφέρονται:

Ταχυδρομικά  στην:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

Περιοχή ΖΕΠ

50 100 Κοζάνη ή

Ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας το αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Β. να καταθέσουν τις προτάσεις τους για συγκεκριμένες δράσεις (έργα, μελέτες, ενέργειες) που εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασμού, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, υποβάλλοντας συμπληρωμένο το σχετικό ερωτηματολόγιο προτάσεων, το οποίο υπάρχει και στην πλατφόρμα.

Λήψη υλικού – περισσότερες πληροφορίες: http://opengov.pdm.gov.gr/cons/?p=229

Δείτε το σχετικό video https://www.youtube.com/watch?v=3LXxTmPMAv4

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria