Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Καστοριάς - OlaDeka

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

10 τα θέματα

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα(αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 

1.      Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων

2.      Διορισμός ή μη της Νομικής Συμβούλου του Δήμου στην αγωγή της Αναστασίας Μυλωνά κατά του δήμου Καστοριάς για καταβολή επιδότησης αγοράς κατοικίας

3.      Αντικατάσταση διορισθείσης Δικηγόρου στις υποθέσεις Ελένης Εγγλέζου και Αναστασίας Γκολογκίνας λόγω συνταξιοδότησης

4.      Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη διαχειριστικού έτους 2015

5.      Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος Ασπασίας χήρας Ιωάννου Δήμητσα διαχειριστικού έτους 2015

6.      Τροποποίηση προϋπολογισμού κληροδοτήματος οικ. έτους 2016 Ασπασίας χήρας Ιωάννου Δήμητσα

7.      Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 κληροδοτήματος Γεωργίου Δαμιανού Μαυροβίτη

8.      Αποσφράγιση και έλεγχος υποβληθέντων φακέλων για την εκμίσθωση ακινήτου του κληροδοτήματος Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη

9.      Αποσφράγιση και έλεγχος υποβληθέντων φακέλων για την εκμίσθωση ακινήτου του κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου

10.  Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων», Α.Μ. 86/2015, Προϋπολογισμού 25.000,00€

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχος Καστοριάς

Στεργιόπουλος Ευάγγελος

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria