Γουνοποιία: Παραγωγική κατάρρευση το 2015

Αρχική » Γούνα » Γουνοποιία: Παραγωγική κατάρρευση το 2015

Παραγωγική κατάρρευση, με εντονότερο ρυθμό απ’ ό,τι το 2014, παρουσίασε το 2015 η ελληνική βιομηχανία γούνινων ενδυμάτων και επεξεργασίας γούνας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η παραγωγή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και συναφών ειδών από γουνόδερμα, πλην των καλυμμάτων κεφαλής, κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2014, μειώθηκε κατά 46,9%, σε επίπεδα που είναι κατά 54,3% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ίδιας περιόδου του 2010.

Ο τομέας εμφάνισε το 2014, σε σύγκριση με το 2013, μειωμένα κατά 37% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (13,4 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 9,9% των συνολικών εσόδων του (12,5% το 2013), σε συνθήκες μείωσης των εσόδων του κατά 20% και συρρίκνωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες (15,6% το 2014, από 18% το 2013).

Οι συνολικές πωλήσεις 38 ΑΕ και ΕΠΕ βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, που ασχολούνται με την παραγωγή ή και μόνο με τη βαφή και επεξεργασία γούνινων ενδυμάτων, ανήλθαν το 2014 σε 135,8 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 34,4 εκατ. ευρώ (-20%).

Οι 38 αυτές εταιρείες, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 276 εκατ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 21,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 31% (-9,4 εκατ. ευρώ).
  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 13,4 εκατ. ευρώ (-37% ή -7,8 εκατ. ευρώ).
  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 7,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 55% (-9,3 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 5,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 9,9% το 2013.
  • Κέρδη προ φόρων 0,6 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 94% σε ποσοστό και κατά 10,2 εκατ. ευρώ σε αξία (αντίστοιχα κέρδη 10,75 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 0,4% των πωλήσεων έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6,3% το 2013.
  • Ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,9 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 8,6 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη 7,7 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το -0,7% των πωλήσεων έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,5% το 2013.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 38 επιχειρήσεων (112,2 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν το 2014 κατά 2% (-2,6 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα επιδεινώθηκε σε 40,7% το 2014, από 42,1% το 2013.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται και με την εκτροφή γουνοφόρων ζώων ή οφείλουν σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε καθαρά εμπορικές δραστηριότητες.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 38 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 4,9%, από 7,8% το 2013.

www.inr.gr, 8 Ιανουαρίου 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 08.01.2016.
ΕΠΩΝΥΜΙΑΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥΠωλήσειςEBITDAΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ)±%(χιλ. ευρώ)(χιλ. ευρώ)(χιλ. ευρώ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Δ. – ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε.1.114-15133444
ΒΑΡΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.5.804-152.90524486
ΓΙΩΡΑΣ – ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε.13.84964.19662022
ΓΚΛΙΑΓΙΑ Ν. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ21.363716.1852.758915
ΓΟΥΝΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – 32 ABOVE A.E.827121.39112657
ΓΡΑΒΑΣ Γ. Μ. Ε.Π.Ε. ΓΟΥΝΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ6.339-133.913163134
Δ.Τ.Σ. ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ – ΒΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε.12.838-13.8261.282268
ΔΙΤΣΙΟΥ Τ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε.9.94328.00862595
ΕΛΛΑΣ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ A.E. ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ  ΖΩΩΝ – ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ3.592-91.325-257-99
Κ.Τ.Κ. Α.Ε. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ5.325-32417184-301
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Φ. – ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε.5.879111.629198-3
ΚΑΡΑΤΖΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΟΥΝΑΣ6.551312.28821-12
ΚΡΑΝΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ – AVANTI FURS Α.Ε.Β.Ε.9.396-249.16671780
ΛΑΓΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ5.67543.53811047
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΟΥΝΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ11.2812312.52451717
ΜΑΝΤΜΟΥΑΖΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ7.524151.96164345
ΜΟΖΑΪΚΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Ε.Π.Ε.4.27981.588640
ΜΟΥΤΣΙΟΣ Δ. Α.Ε. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ – ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ1.212-1441-45-45
ΟΡΕΣΤΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.6.725102.76617220
Π-Κ-Ζ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.4.461277.191289186
ΠΕΤΒΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε.Β.Ε.62520-124
ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ Μ. Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΟΥΝΑΣ4.853-131.228-273-275
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. Α.Β.Ε.E. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ13.98155.285472-394
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΥΙΟΙ – ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε.11.987154.4919426
ΤΖΙΑΝΙ Ε.Π.Ε. ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ551317815-11
ΤΣΟΥΚΑ ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε.Β.Ε.12.131-65.94190-689
ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ Π. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε.1.26522954013
ACTIVE A.E.Β.Ε. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ6.008-164.644530377
ASTROPEL A.Β.Ε.Ε. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ6.472-1906-33-326
BLACK DIAMOND MINK – ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ A.E.11.324123.855943120
CPL HELLAS A.E. ΓΟΥΝΑ – ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ1.783801.1639933
D.M. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ8.18253.10772495
ERTON GROUP Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ A.B.E.E. ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ14.674-175.719-122-891
EXPOPEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ A.E.14.232247.41573668
EXPOTAN ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε.5.75394.213915211
S.N. FURS A.E. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ3.484-12910-436-498
VERSAVI ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.2.247-201.0262916
ZEDA ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.12.3032119288-277
Πηγή
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια