Αιτήσεις εγγραφής βρεφών στον Βρεφικό Σταθμό Άργους Ορεστικού - OlaDeka

Αιτήσεις εγγραφής βρεφών στον Βρεφικό Σταθμό Άργους Ορεστικού

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Άργους Ορεστικού γνωστοποιεί  ότι από την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων εγγραφής βρεφών ηλικίας 6 μηνών έως 2,5 ετών για την κάλυψη επτά θέσεων στον Βρεφικό Σταθμό Άργους Ορεστικού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).
 2. α) Βεβαίωση Υγείας του Βρέφους

β)  Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας  του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, όπου

αναγράφονται τα στοιχεία του και της σελίδας του εμβολιασμού ώστε να φαίνονται τα

προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια.

 1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης συζύγων (Ε1) του τρέχοντος οικονομικού έτους.
 2. Για εργαζόμενους
 • στον Ιδιωτικό Τομέα απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 • Στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
 1. Για ελεύθερους επαγγελματίες
 • αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ
 1. Για άνεργους γονείς
 • αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ και
 • για άνεργους γονείς που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ απαιτείται το ανάλογο έγγραφο.
 1. Για αυτοαπασχολούμενους στο πρωτογενή τομέα (ΟΓΑ)
 • Βεβαίωση ασφαλίσεως στον ΟΓΑ ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος
 1. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός από οργανισμό κοινής ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.λ.π.)
 2. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον παιδικό σταθμό, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης διαμονής στην χώρα μας ή προγενέστερη, συνοδευόμενη από την βεβαίωση ανανέωσης από την αρμόδια υπηρεσία.

Σε περίπτωση γεννήσεως του παιδιού στην χώρα μας απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 1. Διαζευγμένοι γονείς
 • απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου και απόφαση επιμέλειας.
 1. Γονείς σε διάσταση
 • απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, απόφαση προσωρινής επιμέλειας (εάν υπάρχει) και διαχωρισμός φορολογικής δήλωσης.
 1. Μονογονεϊκή οικογένεια:

α) Για άγαμη μητέρα απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β) Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντα γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.

 1. Για γονείς με παιδί ΑΜΕΑ ή γονείς ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας έως ή άνω 67% απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Λήξη υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016.

Περίοδος ενστάσεων από 15/2/2016 έως και 16/2/2016.

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟ-ΔΟΤΗΣΗ
Σχέση με τον Δήμο Δημότες- μόνιμοι κάτοικοι 50
Κάτοικοι μόνιμοι ( μη δημότες) 30
Εργαζόμενοι μέσα στα όρια του Δήμου 20
Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση και είδος απασχόλησης ·      Εργαζόμενες μητέρες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες) πλήρους απασχόλησης με πλήρες εισόδημα στο εκκαθαριστικό  50 
·      Συμβασιούχες εργαζόμενες μητέρες με σύμβαση το λιγότερο μέχρι 31-7-2016 40
Ανεργία από ΟΑΕΔ Άνεργη μητέρα με δελτίο ανεργίας 10
Άνεργη μητέρα που λαμβάνει τακτικό επίδομα από ΟΑΕΔ 15
Οικογενειακή κατάσταση Μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες, χήρες, διαζευγμένες ή σε διάσταση) 20
Αριθμός ανήλικων παιδιών μέχρι 6 μηνών Χ5
Άτομο στην οικογένεια με αναπηρία 67% και άνω 20

 

ΥΨΟΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

 1. Το ύψος των τροφείων του Βρεφικού Σταθμού του Δήμου μας κλιμακώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα:
 • Μέχρι 17.000,00€ , οικογενειακό εισόδημα, το ποσό των 60,00€
 • Από 17.001,00€ μέχρι 30.000,00€ οικογενειακό εισόδημα, το ποσό των 70,00€
 • Από 30.001,00€ και πάνω οικογενειακό εισόδημα, το ποσό των 80,00€
 1. Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων οι πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές ορίζονται από τον σχετικό νόμο με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000,00€ + 3.000.00€ για κάθε επιπλέον τέκνο, και οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των γονέων ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000,00€ .
 2. Όριο απαλλαγής για τους τρίτεκνους είναι το ποσό των 25.000,00€ οικογενειακό εισόδημα.
 3. Το δεύτερο τέκνο πληρώνει μειωμένα κατά 50%.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Ανδρέας Βιτούλας

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria