ΚΑΣΤΟΡΙΑ: ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΑΕΚ ΚΑΙ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Επιμελητήριο Καστοριάς

LAEK-OAED-SEMINARIA
Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ΚΑΣΤΟΡΙΑ: ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΑΕΚ ΚΑΙ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Το Επιμελητήριο Καστοριάς ενημερώνει τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων ότι θα πραγματοποιηθούν από το φορέα μας επιδοτούμενα σεμινάρια ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Τα θέματα σεμιναρίων θα είναι:
1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

2.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το επιδοτούμενο ποσό για κάθε εργαζόμενο ανέρχεται στα 160,00 € / άτομο και η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 32 ώρες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, με θεωρήσεις στο βιβλιάριο ασθενείας τους από «01/03/2014 έως 28/02/2015» και από «01/03/2015 έως 28/02/2016» με την προϋπόθεση η επιχείρηση να μην έχει συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για το έτος 2015, να έχει υποβάλλει την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24% για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2015 και να απασχολεί από 1- 25 εργαζόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Δήλωση συμμετοχής εργαζoμένου
  2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Βιβλιαρίου
  4. Φωτοαντίγραφο Νόμιμου Παραστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση ή φορολογική ενημερότητα)
  5. Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ με θεωρήσεις από «01/03/2014 έως 28/02/2015» και από «01/03/2015 έως 28/02/2016»
  6. Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης

Η δήλωση συμμετοχής εργαζομένου και η υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καστοριάς www.kastoriachamber.gr Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν έως 15/09/2015 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καστοριάς. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου.
Αρμόδιοι κ Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος και Kα Τογκαρίδου Κωνσταντίνα, τηλ.επικ.:246028981,2467027537
email:[email protected] και [email protected]

Εκ του Επιμελητηρίου Καστοριάς

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 – 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2467026926,2467027537

•fax: 2467022442 – e-mail:[email protected] , www.kastoriachamber.gr

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια