Υπεγράφη το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στα απορρίμματα- Αφορά τη μονάδα διαχείρισης στην περιφέρεια Δ. Μακεδονίας - OlaDeka

Υπεγράφη το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στα απορρίμματα- Αφορά τη μονάδα διαχείρισης στην περιφέρεια Δ. Μακεδονίας

Υπεγράφη το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στα απορρίμματα- Αφορά τη μονάδα διαχείρισης στην περιφέρεια Δ. Μακεδονίας

Η εταιρεία ειδικού σκοπού Ε.Π.Α.ΔΥ.Μ. Α.Ε. (Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης), μέτοχοι της οποίας είναι οι θυγατρικές ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., προχώρησε χθες στην υπογραφή της Σύμβαση Σύμπραξης και των σχετικών Συμβάσεων Χρηματοδότησης αναφορικά με
το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ΣΔΙΤ».

Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε περίπου 48 εκατομμύρια ευρώ.

Στη χρηματοδότηση του Έργου συνεισφέρουν:

• η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με περίπου € 13 εκατ.

• το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (Jessica) Δυτικής Μακεδονίας με περίπου € 13 εκατ. συνδράμοντας στην απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ που άλλως δεν θα αξιοποιούνταν.

• η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτώντας το κατασκευαστικό ΦΠΑ του Έργου (€ 5.6 εκατ.)

• η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. μέσω ιδίων πόρων με € 17 εκατ.

Το Έργο αποτελεί πρότυπο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμορφώνεται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ σημειώνεται ότι απέσπασε διεθνές βραβείο από το περιοδικό World Finance και αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα.

Η Σύμβαση αφορά στην χρηματοδότηση, ασφάλιση, κατασκευή και λειτουργία των κάτωθι υποδομών: Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 120.000 τόνων ετησίως, Χώρο υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), 10 Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) εκ των οποίων 9 υφιστάμενοι καθώς και Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης -Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) με στόχο την ενημέρωση του κοινού και την ευαισθητοποίησή του πάνω σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και αειφόρου ανάπτυξης. Μέσω της υλοποίησης του Έργου επιτυγχάνεται ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (35%), καθώς και ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εκτροπής Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων – ΒΑΑ (80%). Στο Έργο αναμένεται να απασχοληθούν άμεσα (περίοδος κατασκευής – 2 έτη) τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι, ενώ στην περίοδο λειτουργίας αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 150 θέσεις εργασίας μόνιμου χαρακτήρα και σε βάθος χρόνου 25 ετών.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΥΜΑ:
Υπεγράφη την Τετάρτη 10.6.2015 η Σύμβαση Σύμπραξης για το έργο “Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ” ολοκληρώνοντας επιτυχώς μία διαδικασία που διήρκησε αρκετά χρόνια καθώς το εγχείρημα ήταν από την πρώτη στιγμή μοναδικό και πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση και η κατασκευή: α)της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 120.000 τόνων/έτος, β) του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και γ) της νέας Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων Κοζάνης καθώς και η λειτουργία και συντήρηση των συνόλου των υποδομών του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας για 25 χρόνια.
Το έργο, το οποίο αποτέλεσε στόχο όλων των διοικήσεων της ΔΙΑΔΥΜΑ, είχε και την συνεχή υποστήριξη όλων των κυβερνήσεων καθώς σημαντικό τμήμα του κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με σχετική σύμβαση που υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, κος Γεώργιος Σταθάκης.
Το έργο, το οποίο έχει βραβευθεί ως καλή πρακτική και έχουν γίνει αναφορές γι’αυτό σε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υλοποιείται με τις διατάξεις του Ν.3389/2005 περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και αποδεικνύει στην πράξη ότι, μία υγιής και δυναμική επιχείρηση του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα να επιτευχθούν τόσο οι στόχοι που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα του εγχειρήματος μέσω του συνεχούς δημόσιου ελέγχου, όσο και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε μία περιοχή που μαστίζεται από την ανεργία.
Ένα ακόμη επίτευγμα του έργου αποτελεί το μίγμα χρηματοδότησής του, καθώς κατάφερε να μοχλεύσει πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (13,0 εκ. ευρώ), το χρηματοδοτικό εργαλείο Jessica (13,0 εκ. ευρώ) – ποσό το οποίο θα επιστρέψει ξανά στην Δυτική Μακεδονία για επανεπένδυση -, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (6,0 εκ. ευρώ), ενώ κεφάλαια ύψους 17,0 εκ. ευρώ καλείται να επενδύσει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ.
Με την λειτουργία της ΜΕΑ υπερκαλύπτονται οι στόχοι που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων και φέρνει την Δυτική Μακεδονία και πάλι στη πρώτη θέση, όπως ακριβώς είχε συμβεί το 2007 με το κλείσιμο και την αποκατάσταση των 207 χωματερών.
Οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας απέδειξαν για μία ακόμη φορά ότι μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, έκαναν ένα ακόμη βήμα μπροστά προκειμένου να διατηρήσουν την Δυτική Μακεδονία μακριά από κάθε πιθανή επιβολή προστίμων αναφορικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Επόμενο στοίχημα ο στόχος της διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας. Η ΔΙΑΔΥΜΑ έχει ήδη έτοιμο των σχεδιασμό και τις μελέτες προκείμενου να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη και αυτού του στόχου. Υπάρχει ετοιμότητα για να καταθέσει αιτήματα χρηματοδότησης για δράσεις αμέσως μετά τις σχετικές προσκλήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και είναι σίγουρη ότι μαζί με τους 300 χιλιάδες πολίτες/συνεργάτες της στην Δυτική Μακεδονία θα τα καταφέρουμε ώστε το 2020 να πιάσουμε του στόχους της ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή.

Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας καθώς και το σύνολο των φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, που έχουν σταθεί αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ ως διαδημοτική επιχείρηση των ΟΤΑ πρώτου βαθμού της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ήταν, είναι και θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή προκειμένου να διασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
Κοινοποίηση
loading...
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria