Ο Γιώργος Πετκανάς προτείνει τη σύσταση Δημοτικού Ελεγκτικού Μηχανισμού αντί της Δημοτικής Αστυνομίας

Αρχική » Διάφορα » Ο Γιώργος Πετκανάς προτείνει τη σύσταση Δημοτικού Ελεγκτικού Μηχανισμού αντί της Δημοτικής Αστυνομίας

Ο Γιώργος Πετκανάς προτείνει τη σύσταση Δημοτικού Ελεγκτικού Μηχανισμού αντί της Δημοτικής Αστυνομίας

Στόχος είναι η σύσταση ενός Δημοτικού Ελεγκτικού Μηχανισμού (ΔΕΜ) ο οποίος απουσιάζει σήμερα από τις υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς και που αποτελεσματικά θα χειρίζεται ζητήματα της καθημερινότητας. Μετά την απορρόφηση στις Διοικητικές Υπηρεσίες των ατόμων, τέως Δημοτικών Αστυνομικών που κατέθεσαν αίτηση για επανατοποθέτηση τους στο Δήμο Καστοριάς, δίδεται μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τον σκοπό αυτό.

Με το νόμο 4325 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» του ΥΠΕΣΔΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 47/11.5.2015 δίδεται πλέον η δυνατότητα στους Δήμους της Χώρας να προχωρήσουν στην επανασύσταση ή μη της Δημοτικής Αστυνομίας.

Ωστόσο, η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας Καστοριάς κρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς ορθά, ως αντικειμενικά αδύνατη, κυρίως λόγω του περιορισμένου αριθμού των ατόμων που επανήλθαν στις υπηρεσίες. Η τέως Δημοτική Αστυνομία Καστοριάς, σαφώς με μεγαλύτερο αριθμό στελεχών που διέθετε τότε στις τάξεις της, ήταν ικανή για την κάλυψη των αρμοδιοτήτων υπηρεσίας, όταν της είχαν ανατεθεί.

Με τα σημερινά όμως δεδομένα στόχευση θα πρέπει να είναι η σοβαρή και αποτελεσματική λύση, σε προβλήματα καθημερινότητας, που μπορεί να δοθεί μέσα από τη συγκρότηση ενός Δημοτικού Ελεγκτικού Μηχανισμού, που θα αναλάβει συγκεκριμένες αρμοδιότητες από τις συνολικά 19 που προβλέπονταν για τη Δημοτική Αστυνομία και οι οποίες μπορούν να καθοριστούν προσεχώς από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία απόφαση που θα δηλώνει την πολιτική βούληση του Δήμου Καστοριάς για ουσιαστική αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων, που στην παρούσα φάση δε δύναται να αντιμετωπιστούν.

Στην περίπτωση που επιλέγαμε να προχωρήσουμε στην επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, η υπηρεσία δε θα μπορούσε να λειτουργήσει κανονικά με ελάχιστο προσωπικό. Εκτός των άλλων, ο Δήμος Καστοριάς, με τους περιορισμένους μηνιαίους πόρους που απέμειναν μετά τις μειώσεις εσόδων τάξης 60% δεν διαθέτει δυστυχώς τις απαιτούμενες πιστώσεις για την σύσταση εκ νέου της Δημοτικής Αστυνομίας.

Επομένως για την αποτελεσματικότητα της καθημερινότητας, της ασφάλειας και ποιότητας ζωής των πολιτών, η σύσταση του Δημοτικού Ελεγκτικού Μηχανισμού (ΔΕΜ) θα δώσει λύσεις.

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια