Δείτε πόση αποζημίωση θα παίρνουν επιβάτες στα μέσα μεταφοράς…

Αρχική » Διάφορα » Δείτε πόση αποζημίωση θα παίρνουν επιβάτες στα μέσα μεταφοράς…

πόση αποζημίωση θα παίρνουν επιβάτες στα μέσα μεταφοράς…


Αποζημιώσεις από…
15 έως και 220.000 ευρώ (σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού) προβλέπει ο νέος κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ο νέος κανονισμός προβλέπει για πρώτη φορά αποζημιώσεις από τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου στα πρότυπα των αεροπορικών εταιρειών και τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

Είναι εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρακτικές, και έχει ως σκοπό την παροχή ποιοτικών, αποδοτικών και συνεχώς βελτιούμενων υπηρε­σιών μεταφοράς του επιβατικού κοινού και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των επιβατικών μεταφορών στην Ελλάδα.

Προστασία

«Καθορίζονται με σαφήνεια, τα δικαιώματα των επιβατών και οι υποχρεώσεις των φορέων παροχής μεταφορικού έργου, ενώ προβλέπονται ρυθμίσεις για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ότι δικαιούνται χωρίς καμία άμεση η έμμεση διάκριση να χρησιμοποιούν τα μέσα οδικής μεταφοράς και σταθερής τροχιάς, ώστε οι συγκοινωνιακοί φορείς να ανταποκριθούν στις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις τους», αναφέρει σε δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Χρ. Σπίρτζης.

Ενδεικτικά, για τη μη έγκαιρη και εντός διμήνου απάντηση του μεταφορέα σε αίτημα, παράπονο, έγγραφο πολίτη σε σχέση με το παρεχόμενο μεταφορικό μέσο καταβάλλεται αποζημίωση 15 ευρώ, για την απώλεια αποσκευών ελάχιστη αποζημίωση 30 ευρώ και ανώτατη αποζημίωση απώλειας αποσκευών 1.500 ευρώ, περίπτωση ατυχήματος (οδική μεταφορά με λεωφορεία) συνδρομή για την κάλυψη βασικών αναγκών εφόσον απαιτείται ρουχισμός, καταλύματος τουλάχιστον 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Στην περίπτωση άρνησης μεταφορέα ή ταξιδιωτικού πράκτορα να δεχθεί κράτηση, να εκδώσει ή να παράσχει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εισιτήριο ή να επιβιβάσει άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ, 2.500 ευρώ για μη καταβολή απο τον υπεύθυνο μεταφορέα σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς αναπηρικού αμαξιδίου αποζημίωσης για την αντικατάστασή του και 3.000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο για μη καταβολή αποζημίωσης για θάνατο περιλαμβανομένων των εύλογων εξόδων κηδείας ή για τραυματισμό σε περίπτωση ατυχήματος. Παράλληλα προβλέπεται αποζημίωση έως 220.000 υερώ σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού.

Πρόστιμα

Με τον Κανονισμό, επίσης, θεσπίζονται, πέραν των αποζημιώσεων στους επιβάτες των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται, και κυρώσεις, διοικητικά πρόστιμα στους μεταφορείς για τις περιπτώσεις μη τήρησης συγκεκριμένων υποχρεώσεών τους, τα οποία και εισπράττονται υπέρ του ελληνικού δημοσίου.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια