21η συνεδρίαση για το έτος 2015 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αρχική » Διάφορα » 21η συνεδρίαση για το έτος 2015 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 21η συνεδρίαση για το έτος 2015 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Κατά την 21η συνεδρίαση για το έτος 2015 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Πρόεδρος και τα μέλη της, καλούνται την Τετάρτη 10/06/ 2015 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) να συζητήσουν τα παρακάτω θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του όρου: «Κατασκευή εγκατάστασης φωτισμού οδικού κόμβου Κ.Α.Φ.Κ.Α. Αμυνταίου» προϋπολογισμού δαπάνης 33.132,58 € Π.Ε. Φλώρινας 
 3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή εγκατάστασης φωτισμού οδικού κόμβου Κ.Α.Φ.Κ.Α. Αμυνταίου» Π.Ε. Φλώρινας 
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του όρου: «Διαμόρφωση εισόδου – Ηλεκτροφωτισμός δρόμου στο Τ.Κ. Λόφων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας 
 5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου – Ηλεκτροφωτισμός δρόμου στο Τ.Κ. Λόφων» Π.Ε. Φλώρινας 
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του όρου: «Συντήρηση οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Πρεσπών» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας 
 7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός στοιχείων απορροής υδάτων – Αντιμετώπιση χειμαρρολάβας Π.Ε. Φλώρινας 2015» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€
 9. Έγκριση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων για το σχολικό έτος 2014-2015
 10. Επικύρωση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς 
 11. Κατακύρωση ή μη του από 03/06/2015 πρακτικού του ηλεκτρονικού τακτικού διεθνή διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, καθώς και των ΝΠΔΔ της χωρικής αρμοδιότητας της για το έτος 2015 με αριθμό διακήρυξης 3/2015
 12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ Β. – ΤΑΡΑΣΙΑΔΗΣ Μ. Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «easy TECH Solutions»
 13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «ΠΟΥΛΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «DARWIN»
 14. Έγκριση δαπάνης και ορισμό δικηγόρου
 15. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 3.497,36 € ως επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών των οφειλομένων αποζημιώσεων των ελεγκτών – γεωπόνων, κτηνιάτρων κτλ. που διενήργησαν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας – καταλληλότητας κατά τα το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014
 16. Έγκριση του πίνακα των υπαλλήλων για την ανασυγκρότηση των επιτροπών α) Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών Έργων γ) Χαρακτηρισμού Εκσκαφών εδάφους Έργων  δ) Παραλαβής Φυσικού Εδάφους Έργων, ημερολογιακού έτους 2015
 17. Έγκριση του πίνακα των υπαλλήλων για την ανασυγκρότηση των επιτροπών α) Διεξαγωγής δημοπρασιών έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προϋπολογισμού μέχρι το όριο των 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και για έργα προϋπολογισμού υπεράνω του ορίου των 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και μέχρι του ανωτάτου ορίου της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) Β) Διεξαγωγής δημοπρασιών έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του ορίου της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)
 18. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας Κάτανα Ηλία
 19. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής 
 20. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής 
 21. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας 
 22. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2015-2016 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 
 23. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή εκτιμητή για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης οικοπέδου στο Δ.Δ. Γαλατινής και δαπάνη για την αμοιβή εκτιμητή για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης αγροτεμαχίου στο Τ.Κ. Σισανίου Π.Ε. Κοζάνης 
 24. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή της 6μηνιαίας συνδρομής για το πρώτο εξάμηνο του 2015 των εφημερίδων Π.Ε. Κοζάνης 
 25. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς 
 26. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς 
 27. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς 
 28. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς 
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς 
 30. Έγκριση δαπάνης για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς 
 31. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης αθλητικού χαρακτήρα Π.Ε. Γρεβενών 
 32. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα με τον πολιτιστικό σύλλογο Γρεβενών «ΠΙΝΔΟΣ» Π.Ε. Γρεβενών
 33. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 34. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας 
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια