Προκηρύχθηκε εκ νέου (την προηγούμενη Εβδομάδα) από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας το επίμαχο έργο της προµήθειας

Αρχική » Διάφορα » Προκηρύχθηκε εκ νέου (την προηγούμενη Εβδομάδα) από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας το επίμαχο έργο της προµήθειας

Προκηρύχθηκε εκ νέου από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας ο διαγωνισμός για το επίμαχο έργο της προµήθειας «Εξοπλισµού µέτρησης και τηλεµετάδοσης των ποιοτικών και των ποσοτικών παραµέτρων των υδάτων στη Λίµνη Καστοριάς και τηλεµετρικό δίκτυο», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 270.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., που είχε ματαιωθεί, όταν κρίθηκε ότι έπρεπε να διορθωθούν οι τεχνικές προδιαγραφές. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών είναι στις 15/06/2015 με καταληκτική ηµεροµηνία στις 22/06/2015.

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια