ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρχική » Διάφορα » ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας»,  να προσέλθουν στην Αίθουσα Τύπου του Κέντρου Γούνας Δυτικής Μακεδονίας, στις 2/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00. μ.μ. για την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την αναφερομένη πιο πάνω ημερομηνία η Γεν. Συνέλευση του Συνδέσμου

Γουνοποιών Καστοριάς θα πραγματοποιηθεί στις 9/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00. μ.μ. στον αυτό τόπο, με τα ίδια θέματα και χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και κατά την δεύτερη σύγκλιση θα πραγματοποιηθεί αμετακλήτως χωρίς άλλη διατύπωση (ειδοποίηση) στις 16/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00. μ.μ.  στον αυτόν τόπο, και με τα ίδια θέματα με όσα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη και εάν παρευρεθούν.
Θέματα Γεν. Συνέλευσης
1)      Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2)      Απολογισμός δράσης &  οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
3)      Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4)      Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
5)      Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού
6)      Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
7)      Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
8)      Εκλογή αντιπροσώπων για την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας.
Σημείωση:
1)      Υποβολή υποψηφιοτήτων δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν την πραγματοποίηση της Γεν. Συνέλευσης στα γραφεία του Σ.Γ.Κ στο Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από 8.00 έως 16.00).
2)      Μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν ή να υποβάλλουν υποψηφιότητα.
3)      Τα μέλη θα προσέρχονται να ψηφίσουν με την Αστυνομική τους ταυτότητα.
4)      Η Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη που έχουν καταβάλει συνδρομές για τα έτη 2014-2015.
                                              
                                                                ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                         ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ               ΓΚΙΑΤΑΣ ΦΑΙΔΩΝ

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια