Κεπαπτσόγλου: Απαγορεύεται η λιανική πώληση μέσα στον εκθεσιακό χώρο κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης γούνας

Αρχική » Διάφορα » Κεπαπτσόγλου: Απαγορεύεται η λιανική πώληση μέσα στον εκθεσιακό χώρο κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης γούνας

Να αποφεύγουν τις ψευδείς διαφημίσεις, υποσχέσεις και αγγελίες 

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Των εδ. 39 και 40 της παρ. 6 του άρθρου 94 του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Την αριθμ.K1-3508/29-12-2011(ΦΕΚ 3009 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/29-12-2011) Κ.Υ.Α. σχετικά με τους «Όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερικό της χώρας».

3. Την υπ’ αριθ. Πρωτ.: 1912/3-3-2014 αίτηση της ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ με διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Ε.» που συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

4.Την υπ’ αριθ. Πρωτ.: 1559/27-3-2014 άδειας καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου της ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ με έδρα τη θέση «πεδίο βολής» Άργους Ορεστικού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την λειτουργία έκθεσης με τίτλο «40η ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» από τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο «Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας» στη θέση πεδίο βολής Άργους Ορεστικού με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται, εκτός της ποινικής δίωξης, την ανάκληση της παρούσας ανακοίνωσης λειτουργίας έκθεσης:

Ημερομηνία λειτουργίας έκθεσης 06 Μαίου έως 09 Μαίου 2015.

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι: 10:00πμ- 19:00μμ

Η έκθεση έχει χαρακτήρα πανελλήνιο.

Η έκθεση απευθύνεται σε εμπορικούς επισκέπτες και στο ευρύ κοινό.

Ο κλάδος που θα προβληθεί ,είναι ο κλάδος της Γουνοποιίας και τα είδη των εκθεμάτων είναι τα γούνινα παλτά, γουνοδέρματα και πρώτες ύλες γουνοποιίας.

Οι οργανωτές της έκθεσης υποχρεούνται:

1. Να πάρουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να μην προκαλείται σύγχυση σχετικά με το φορέα της επιχείρησης και να αποτρέπεται η αφισορύπανση.

2. Να αποφεύγουν τις ψευδείς διαφημίσεις, υποσχέσεις και αγγελίες.

Απαγορεύεται η διενέργεια λιανικών πωλήσεων εκθεμάτων μέσα στον εκθεσιακό χώρο κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης και η αλλαγή του είδους των εκθεμάτων ή του κλάδου που θα προβληθεί στην έκθεση, για την οποία έχει χορηγηθεί η σχετική ανακοίνωση λειτουργίας.

Ο Δήμαρχος

Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια