ΚΑΣΤΟΡΙΑ:Ξεκίνησε η Εφαρμογή του Κτηνίατρου Εκτροφής. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να δηλώσουν άμεσα τον κτηνίατρο επιλογής τους

Αρχική » Διάφορα » ΚΑΣΤΟΡΙΑ:Ξεκίνησε η Εφαρμογή του Κτηνίατρου Εκτροφής. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να δηλώσουν άμεσα τον κτηνίατρο επιλογής τους

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής γνωρίζεται ότι σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής του Υ.Π.Α.Π.Ε. έχει ξεκινήσει από 27.03.2015, η εφαρμογή του θεσμού του Κτηνιάτρου

Εκτροφής, με την ανάρτηση στον ιστότοπο του Υ.Π.Α.Π.Ε. του Μητρώου Κτηνιάτρων Εκτροφής.

 Οι υπεύθυνοι των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ακολουθώντας την ως άνω διαδρομή, πρέπει να επιλέξουν και να δηλώσουν τον Κτηνίατρο Εκτροφής της επιλογής τους, συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα Ι, του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. 816/15698/10.12.2015(ΦΕΚ Β΄3385)
     Μετά την έγγραφη δήλωση των κατόχων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του κτηνιάτρου εκτροφής της επιλογής τους από το ως άνω μητρώο και αφού πρώτα εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α. «έγκριση προγραμμάτων οικονομικών αποζημιώσεων & ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2015», συνάπτεται σύμβαση έργου μεταξύ του Κτηνιάτρου Εκτροφής και των διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών της χώρας. Μετά την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, μπορεί άμεσα να εφαρμοσθεί από τους κτηνιάτρους εκτροφής  το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και των βοοειδών, στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με τις οποίες συνεργάζονται.
    Κατόπιν των ανωτέρω, όλοι οι κτηνοτρόφοι πρέπει άμεσα να επιλέξουν και να δηλώσουν εγγράφως τον κτηνίατρο εκτροφής της επιλογής τους
Για περισσότερες  πληροφορίες: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Καστοριάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, κα. Σμαράγδα Δημοπούλου, τηλ: 2467076023, 2467071799.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια