Ο Επιτάφιος Θρήνος στην Καστοριά (φωτογραφίες – βίντεο) - OlaDeka

Ο Επιτάφιος Θρήνος στην Καστοριά (φωτογραφίες – βίντεο)

Ο Επιτάφιος Θρήνος στην Καστοριά (φωτογραφίες – βίντεο)

Ο Επιτάφιος λιτανεύθηκε μέχρι την πλατεία Ομονοίας, όπου έγινε η συνάντηση με τον Επιτάφιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου

Παρουσία πλήθους πιστών χριστιανών, Καστοριανών και πολλών ξένων επισκεπτών της πόλεως, τελέσθηκε η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καστοριάς, αλλά και η λιτάνευση του Επιταφίου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, και τη συμμετοχή των Εφημερίων του Μητροπολιτικού Ναού, των Διακόνων και του Αρχιμ. Λούπου Κουκουρίκου από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Ο Επίσκοπος, ο Κλήρος και λαός έψαλλαν τα εγκώμια προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ενώ στη συνέχεια ο Επιτάφιος λιτανεύθηκε μέχρι την πλατεία Ομονοίας, όπου έγινε και η συνάντηση με τον Επιτάφιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου.

Στον χαιρετισμό του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην ευλογημένη βραδιά του Επιταφίου Θρήνου τονίζοντας χαρακτηριστικά το λόγο που μας απευθύνει απόψε ο Χριστός : «Μείνατε εν εμοί»!

Μείνετε στο μυστικό σώμα μου, που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μείνετε στον τρόπο ζωής που έφερα στον κόσμο και στην ατίμητη Παράδοση που έζησαν οι φίλοι μου, οι Άγιοι, που βρίσκονται υπερουράνιο Θυσιαστήριο.

Έτσι θα αποκτήσει νόημα η ζωή σας.

Έτσι θα ξεπεράσετε αυτήν την κρίση και τόσες άλλες ακόμη.

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ στη συνάντηση των Επιταφίων :

«Εορτήν άγωμεν σήμερον και πανήγυριν αγαπητοί·

ο γαρ Δεσπότης ο ημέτερος επί του σταυρού τυγχάνει

τοις ήλοις πεπαρμένος»1

Με αυτούς τους λόγους, αδελφοί μου αγαπητοί,

Η χρυσή αηδόνα της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάνννης ο Χρυσόστομος, χαρακτηρίζει την σημερινή ημέρα.

Μεγάλη Παρασκευή!

«Σήμερον ο Δεσπότης της κτίσεως παρίσταται Πιλάτω,

και Σταυρώ παραδίδοται ο Κτίστης των απάντων,

ως αμνός προσαγόμενος τη ιδία βουλήσει·

τοις ήλοις προσπήγνυται, και την πλευράν κεντάται,

και τω σπόγγω προσψαύεται, ο μάννα επομβρήσας ·

τας σιαγόνας ραπίζεται, ο Λυτρωτής του κόσμου,

και υπό των ιδίων δούλων εμπαίζεται, ο Πλάστης των απάντων»2.

Εορτή συγχρόνως και πανήγυρις, γιατί έχουμε την λύση του αιωνίου προβλήματος και του ανθρωπίνου δράματος. Δεν είναι πρόβλημα για τον άνθρωπο μόνο η ασθένεια, αφού η υγεία είναι το ανώτατο αγαθό που υπάρχει πάνω στην γη. Δεν είναι πρόβλημα μόνο η πενία που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάνθρωποί μας σήμερα από υπαιτιότητα δική μας, αλλά και όλα τα θλιβερά αυτής της ζωής.

Πρόβλημα είναι κυρίως το κράτος της αμαρτίας. Γι΄ αυτό ήλθε ο Χριστός στον κόσμο. Γι΄ αυτό έγινε άνθρωπος: διά φιλανθρωπίαν.

«Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ΄ έχη ζωήν αιώνιον» και «ίνα καταργήση τον το κράτος έχοντα του θανάτου, τούτ΄ έστι τον διάβολον, και απαλλάξη τούτους, όσοι φόβω θανάτου διά παντός του ζην ένοχοι ήσαν δουλείας»4.

Την φοβερή αυτή ώρα της Σταυρώσεως σηκώνει στους ώμους Του τις αμαρτίες, τις αμαρτίες όλου του κόσμου, τις αμαρτίες των ανθρώπων της εποχής Του, της δικής μας εποχής και όλων των εποχών που θα ακολουθήσουν. «Ούτος τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται, . . .

αυτός δε ετραυματίσθη διά τας αμαρτίας ημών και μεμαλάκισται διά τας ανομίας ημών· . . .

Ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη και ως αμνός άμωμος εναντίον του κείροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα· εν τη ταπεινώσει αυτού η κρίσις αυτού ήρθη· την δε γενεάν αυτού τις διηγήσεται;» θα συμπληρώσει και πάλι ο Προφήτης Ησαίας5. Έτσι, βαστάζει την θανατηφόρο αμαρτία μας και αντί της κατακρίσεώς μας, χαρίζει σε μας την άφθαρτη δόξα Του και την αθανασία μας.

Κατακρίνεται Εκείνος, για να αποκτήσουμε εμείς την άφεση.

Σταυρώνεται Εκείνος, για να γίνουμε εμείς και πάλι παιδιά του Θεού. Γι΄ αυτό και η ώρα της Σταυρώσεως είναι η πιο μεγάλη και η πιο επίσημη ημέρα της ανθρωπότητος.

Ο αναμάρτητος Υιός και Λόγος του Θεού πεθαίνει κατά το ανθρώπινον για να ζήσει ο άνθρωπος. Στον λόφο του Γολγοθά έχουμε την πιο φρικτή αμαρτία του κόσμου, αλλά και την πιο μεγάλη ευλογία του Θεού. Πόσο συγκινητικά, στην αποψινή Ακολουθία, είναι τα λόγια του θεόπνευστου ιερού υμνογράφου: «Διά θανάτου το θνητόν, διά ταφής το φθαρτόν μεταβάλλεις, αφθαρτίζεις γαρ θεοπρεπέστατα απαθανατίζων το πρόσλημμα»6.

Και, ενώ ο άνθρωπος βλασφημεί τον Θεό, το δημιούργημα καταφέρεται κατά του Δημιουργού, από τα αναμάρτητα χείλη του Σωτήρος Χριστού ακούγονται μόνο λόγοι αφέσεως και συγχωρήσεως: «Πάτερ, άφες αυτοίς· ου γαρ οίδασι τι ποιούσι»7.

Αυτά τα λόγια δεν ακούσθηκαν αποκλειστικά για τους σταυρωτές Του, ούτε για τον Ληστή και τον Εκατόνταρχο, ούτε, ακόμη, μόνο για τον παράνομο όχλο, αλλά και για τον καθένα, για σας, για μένα, για όλο τον κόσμο, που στο διάβα των αιώνων θα αναγνωρίζει το λυτρωτικό έργο του Σωτήρος Χριστού και θα βλέπει το φως του προσώπου Του και θα αναφωνεί το «Ο Θεός ιλάσθητί μοι»8 του Τελώνου και το «Ήμαρτον»9 του Ασώτου.

Αυτήν την τόσο συγκινητική ημέρα της πίστεώς μας, εδώ στην βυζαντινή μας πόλη, με τους θρύλους και τις ιστορίες, με την ατίμητη κληρονομιά των προγόνων μας, με το άσβεστο φως της κανδήλας μπροστά στις Ιερές Εικόνες των Βυζαντινών Ναών μας, με την ζωντανή απόψε παρουσία σ΄ αυτήν την Ιερά Λιτανεία των βυζαντινών αυτοκρατόρων, των λογάδων και των αρχόντων του πολύπαθου Γένους μας, σας αγκαλιάζω όλους με το πλήρωμα της αγάπης μου και σας εκφράζω τις πλέον εγκάρδιες ευχές μου.

Ο Χριστός απόψε, αδελφοί μου, μας απευθύνει έναν μόνο λόγο: «Μείνατε εν εμοί»!

Μείνετε μαζί μου «ίνα βότρυν φέρητε· εγώ γαρ ειμι της ζωής η άμπελος»10.

Μείνετε στο μυστικό σώμα μου, που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μείνετε στον τρόπο ζωής που έφερα στον κόσμο και στην ατίμητη Παράδοση που έζησαν οι φίλοι μου, οι Άγιοι, που βρίσκονται υπερουράνιο Θυσιαστήριο.

Έτσι θα αποκτήσει νόημα η ζωή σας.

Έτσι θα ξεπεράσετε αυτήν την κρίση και τόσες άλλες ακόμη.

Έτσι θα είσθε οι φίλοι μου και οι αδελφοί μου και οι συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Πατρός μου εν τοις ουρανοίς.

Μείνατε εν εμοί.

Καλή Ανάσταση, αδελφοί μου!

Καλή αντάμωση στην Πασχάλια Τράπεζα και στο Δεσποτικό Δείπνο αύριο το βράδυ, για να απολαύσουμε του συμποσίου της πίστεως και του πλούτου της χρηστότητος, αλλά και να ψάλλουμε μαζί με τον θεοφόρο Ιωάννη τον Δαμασκηνό «Δεύτε πόμα πίωμεν καινόν, ουκ εκ πέτρας αγόνου τερατουργούμενον, αλλ΄ αφθαρσίας πηγήν εκ τάφου ομβρήσαντος Χριστού, εν ω στερεούμεθα»11. Αμήν.

1 Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εις τον σταυρόν, ελέχθη εις την αγίαν και μεγάλην Παρασκευήν· και εις την εξομολόγησιν του ληστού, και ότι χρη ημάς υπέρ των εχθρών εύχεσθαι, Ομιλία β΄, κεφ. α΄, PG 49,407.

2 Στιχηρόν Κεκραγαρίων του Εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής.

3 Ιω. 3,16.

4 Εβρ. 2,14.

5 Ησ. 53,4-8.

6 Τροπάριον Ε’ ωδής του Κανόνος του Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής.

7 Λουκ. 23,34.

8 Λουκ. 18,13.

9 Λουκ. 15,21.

10 “Και νυν” των Αποστίχων του Όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης.

11 Ειρμός Γ΄ ωδής του Κανόνος του Όρθρου της Κυριακής του Πάσχα.

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria