ΣΕΓ:Δελτίο τύπου για το νόμο που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την προμήθεια πρώτων υλών από άλλες χώρες εκτός Ελλάδος.

Αρχική » Διάφορα » ΣΕΓ:Δελτίο τύπου για το νόμο που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την προμήθεια πρώτων υλών από άλλες χώρες εκτός Ελλάδος.

ΣΕΓ:Δελτίο τύπου για το νόμο που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την προμήθεια πρώτων υλών από άλλες χώρες εκτός Ελλάδος.
Μετά από συνεργασία και διαμόρφωση σχετικού αιτήματος από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Γουνοποιών (Σ.Ε.Γ) και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), η ευρωβουλευτής της ΝΔ κα. Μαρία Σπυράκη κατέθεσε άμεσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με το θέμα που πρόεκυψε μετά την ψήφιση νόμου που επιβαρύνει, κατ’

αρχήν, κατά 26% τις συναλλαγές με σειρά χωρών, μεταξύ των οποίων και χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης όπως η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, η ΚΥΠΡΟΣ και η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 4321/2015 για την επανεκκίνηση της οικονομίας που αφορά στις συναλλαγές με κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, οι συναλλασσόμενοι με τις χώρες αυτές υποχρεούνται σε προκαταβολή φόρου ύψους 26% η οποία προκειμένου να τους επιστραφεί απαιτείται να προβούν σε ειδικές ενέργειες.
Επειδή με το νόμο αυτό βάλλονται άμεσα πάρα πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες προμηθεύονται πρώτες ύλες από τις χώρες που εμπεριέχονται στη λίστα, με αποτέλεσμα να γίνονται μη ανταγωνιστικές σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την χώρα μας περίοδο, ζητείται η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα, που, σε περίπτωση που είναι θετική, θα σημαίνει επί της ουσίας κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης.
Η απάντηση αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Σύμφωνα με την διάταξη αρ. 21 του Ν 4321/2015 ,κάθε συναλλαγή που γίνεται μεταξύ μιας Ελληνικής επιχείρησης με μια άλλη που έχει έδρα, κράτη μη συνεργάσιμα η με προνομιακό φορολογικό καθεστώς ,θα επιβαρύνεται με προκαταβολή φόρου 26%.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπει ότι μετακυλίεται στον φορολογούμενο το βάρος να αποδείξει, ότι πρόκειται για συνήθη και πραγματική συναλλαγή ,ώστε να του επιστραφεί ο παρακρατηθείς φόρος.
Δεδομένου ότι το ισχύον φορολογικό καθεστώς επιτρέπει στις φορολογικές αρχές να προβούν σε φορολογικούς ελέγχους και ότι το κοινοτικό δίκαιο στην Ελλάδα, κράτος μέλος της ΕΕ, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής νομοθεσίας , ερωτάται η επιτροπή :
1.Υπαρχει πρόβλεψη για αποφυγή της οριζόντιας και πιθανόν καταχρηστικής εφαρμογής του άρθρου προς όλες τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με μη συνεργάσιμες χώρες η με χώρες με προνομιακό καθεστώς?
2.Υπαρχει κίνδυνος παραβίασης των θεμελιωδών  ελευθεριών του κοινοτικού δίκαιου και ειδικότερα  παράβαση της αρχής της ελεύθερης διακίνησης στα πλαίσια  της ενιαίας αγοράς όσον αφορά τις συναλλαγές με κράτη μέλη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (Βουλγαρία, Κύπρος, Ιρλανδία)
3.Υπαρχει κίνδυνος  παράβασης της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων κατά την επιβολή άμεσων και εμμέσων φορών καθώς και διατάξεων διεθνών συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας?
4.Υπαρχει τέλος δικονομική πρόβλεψη και αν ναι πότε ο φορολογούμενος οφείλει να προβαίνει σε απόδειξη αρνητικού γεγονότος ?  
                     Με τιμή
          ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 Ευρωβουλευτής  Νέας Δημοκρατίας
                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓ
                    Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας

              Λαγγιώτης Θωμάς                                        Τζήμας Κωνσταντίνος
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια