ΝΕΣΤΟΡΙΟ:Συζήτηση επί της απόφασης ανάκλησης των έργων της ΕΕΤΑΑ ,αντίδραση του Δ.Σ. για την απόφαση, ενέργειες και προγραμματισμός δράσης προκειμένου να βρεθεί τρόπος εκ νέου ένταξης των ώριμων και αναγκαίων έργων για τους οικισμούς του Δήμου μας

Αρχική » Διάφορα » ΝΕΣΤΟΡΙΟ:Συζήτηση επί της απόφασης ανάκλησης των έργων της ΕΕΤΑΑ ,αντίδραση του Δ.Σ. για την απόφαση, ενέργειες και προγραμματισμός δράσης προκειμένου να βρεθεί τρόπος εκ νέου ένταξης των ώριμων και αναγκαίων έργων για τους οικισμούς του Δήμου μας

<<   Συζήτηση επί της απόφασης ανάκλησης των έργων της ΕΕΤΑΑ ,αντίδραση του Δ.Σ. για την απόφαση, ενέργειες και προγραμματισμός δράσης προκειμένου να βρεθεί τρόπος εκ νέου ένταξης των ώριμων και αναγκαίων έργων για τους οικισμούς του Δήμου μας >>
Την 15ην του μηνός Μαρτίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. συνεδρίασε
Έκτακτα το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου, έχοντας ως μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
(1ο)   <<
Συζήτηση επί της απόφασης
ανάκλησης των έργων της ΕΕΤΑΑ ,αντίδραση του Δ.Σ. για την απόφαση, ενέργειες
και προγραμματισμός δράσης προκειμένου να βρεθεί τρόπος εκ νέου ένταξης των
ώριμων και αναγκαίων έργων για τους οικισμούς του Δήμου

μας >>.

Παρόντες στη συνεδρίαση
ήταν  οι (17) από τους (17) Δημοτικούς
Συμβούλους.
Με την υπ’ αριθ.38/2015
απόφαση(η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ- ΑΔΑ : ΩΔΦΧΩΚ2-6Θ9 ) που
αφορά στην <<  Συζήτηση επί της
απόφασης ανάκλησης των έργων της ΕΕΤΑΑ ,αντίδραση του Δ.Σ. για την απόφαση,
ενέργειες και προγραμματισμός δράσης προκειμένου να βρεθεί τρόπος εκ νέου
ένταξης των ώριμων και αναγκαίων έργων για τους οικισμούς του Δήμου μας
>>
και περιλαμβάνει τις  τοποθετήσεις
του Δημάρχου Δήμου Νεστορίου κου Γκέτσιου Πασχάλη ,των Δημοτικών Συμβούλων Κου
Κυριακού Δημητρίου,Κου Μπαμπούλη Δημητρίου και Κου Ανδρεόπουλου Θωμά, του πρώην
Δημάρχου Δήμου Νεστορίου Κου Γκοσλιόπουλου Χρήστου και των Βουλευτών του Νομού
Καστοριάς  Κου Διαμαντόπουλου Ευάγγελου
και Αντωνίου Μαρίας,
  Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Διαμαρτύρεται για την άδικη και απαράδεκτη απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικολάου Βούτση να
ανακαλέσει την με αριθμ. πρωτ. 2261/19-11-2013 απόφαση ένταξης της πράξης
¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ¨ με κωδικό ΟΠΣ ¨457009¨.
Καλεί  τον
Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικολάου Βούτση να
προβεί στην ανάκληση της ανωτέρω απόφασης
.
          Συγκροτεί
πενταμελή επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από τους : Δήμαρχο Νεστορίου Γκέτσιο
Πασχάλη , τους Δημοτικούς Συμβούλους 1. Μπαμπούλη Δημήτριο, 2. Κυριακού
Δημήτριο, 3. Ανδρεόπουλο Θωμά και τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Νεστορίου Αθανάσιο Μέλλιο.
Η επιτροπή αυτή θα προβεί σε όσες ενέργειες κρίνει
αναγκαίες για να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάκλησης της επίμαχης απόφασης του
Υπουργού η οποία ανατρέπει την αναπτυξιακή πορεία του μικρού ορεινού μας Δήμου.
                                                                                              
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                      
                                 ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια