Υποβολή αιτήσεων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Καστοριάς

Αρχική » Διάφορα » Υποβολή αιτήσεων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Καστοριάς

Υποβολή αιτήσεων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Καστοριάς
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καστοριάς ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Πληροφορικής, των ξένων γλωσσών, των οικονομικών και του Πολιτισμού – Τέχνης διάρκειας 50 ωρών μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (50 ώρες)
Υπολογιστικά φύλλα-Παρουσιάσεις (50

ώρες)

Βάσεις δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (50 ώρες)
Δημιουργία Ιστοσελίδας (50 ώρες)
Βασικά Ιταλικά Α1 (50 ώρες)
Βασικά Βουλγαρικά Α1 (50 ώρες)
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (50 ώρες)
Εικαστικό Εργαστήρι (50 ώρες)
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα καταθέτονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Καστοριάς τις ώρες 10:00 έως 14:00, στο Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο (ισόγειο, δίπλα από το Σωματείο Τρίτεκνων), τηλ. 2467351115 & 2467351116, μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015.
ΠΡΟΣΟΧΗ: *Επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοαντιγράφου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων.     
      

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια