ΟΡΕΣΤΙΣ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ:ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - OlaDeka

ΟΡΕΣΤΙΣ – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ:ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΣ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ:ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Συλλόγου «Η Ορεστίς»  με το υπ.αριθμ: 2ο Πρακτικό  της 16/2/2015, προέβη σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου,  μετά από τον αδόκητο χαμό  του

Προέδρου του Βασιλείου Αβραμίδη.


Ως νέο μέλος στο  Δ.Σ εισέρχεται το μέχρι τούδε  αναπληρωματικό μέλος, κ. Δόμνα Μιχαήλ, ως πρώτη επιλαχούσα των αρχαιρεσιών της   21-4-2013.
Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο  προχώρησε στην πλήρωση της χηρεύουσας θέσης του προέδρου του Δ.Σ. Ομόφωνα τα μέλη εξέλεξαν για την θέση αυτή, τον μέχρι τώρα Αντιπρόεδρο του συλλόγου κ. Κωνσταντίνο Αδάμ, ενώ για την θέση του Αντιπροέδρου, με επίσης ομόφωνη απόφαση, την κ. Δόμνα Μιχαήλ. Για τις υπόλοιπες θέσεις παρέμεινε η  σύνθεση ως είχε.
Αναλυτικά η σύνθεση του Δ.Σ του Μ.Σ « Η Ορεστίς» έχει ως εξής:
Πρόεδρος:              Κωνσταντίνος Αδάμ
Αντιπρόεδρος:         Δόμνα Μιχαήλ
Γ.Γραμματέας:         Φιλίτσα Τεζαψίδου
Ταμίας:                 Ιωάννης Πλίτσης
Μέλη:                  Βασιλική Βιτούλα
                         Σοφία Κώτση
                         Χρήστος Παπαγεωργίου
                                       
                       Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς                       Η Γ.   Γ ρ α μ μ α τ έ α ς

Κωνσταντίνος Δ. Αδάμ                 Φιλίτσα Τεζαψίδου-Τσιάρα
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria