Δουλειά σε 19.460 ανέργους με μισθό 751 ευρώ

Αρχική » Διάφορα » Δουλειά σε 19.460 ανέργους με μισθό 751 ευρώ

Δουλειά σε 19.460 ανέργους με μισθό 751 ευρώ
Εργασία σε 19.460 ανέργους
προσφέρουν πέντε προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ επειδή οι αιτήσεις που
υπέβαλαν οι επιχειρήσεις, οι τοπικοί φορείς, αλλά και οι ίδιοι οι
ενδιαφερόμενοι δεν κάλυψαν το συνολικό αριθμό των προσφερόμενων θέσεων

 Σημειώνεται ότι τα προγράμματα αυτά
απευθύνονται σε όλους
ανεξαιρέτως τους ανέργους και μάλιστα έχουν «ρήτρες» εγγυημένης
απασχόλησης ως και 4 χρόνια. Η ανταπόκριση όμως που εκδηλώθηκε σε αυτά,
τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τοπικούς φορείς, είναι
περιορισμένη, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, και σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία του ΟΑΕΔ να βρίσκονται κενές 19.360 θέσεις για εργασία και
άλλες 100 για απασχόληση με πληρωμένα «ένσημα» όσων είναι πλησίον της
σύνταξης.

Συνολικά, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, 19.460 άνεργοι αλλά και
εκατοντάδες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τα πέντε προγράμματα
του ΟΑΕΔ που είναι ανοιχτά για την υποβολή αιτήσεων και με εγκεκριμένη
χρηματοδότηση!

Το στοιχείο, δε, που καθιστά αυτά τα προγράμματα πιο αποδοτικά από
όσα εφαρμόζονται για την τόνωση της απασχόλησης είναι ότι απευθύνονται
σε όλη την γκάμα των επιχειρήσεων, δηλαδή και σε μεγάλες αλλά κυρίως σε
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδίως αυτές των «μικρών» τοπικών
κοινωνιών, όπου είναι πιο εύκολο να «περπατήσουν» καθώς οι άνεργοι
μπορούν να «κινητοποιήσουν» τους εργοδότες για να τους απασχολήσουν με
αμοιβαία οφέλη.

Οι μεν επιχειρήσεις θα λάβουν επιδότηση και μάλιστα σημαντικά
αυξημένη από τον ΟΑΕΔ, ενώ οι άνεργοι θα ενταχθούν στο παραγωγικό
δυναμικό και θα αποτελούν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Μάλιστα, ο μισθός
για τα εν λόγω προγράμματα βάσει του οποίου καταβάλλεται και η επιδότηση
παραμένει στα 751,39 ευρώ, έπειταά από σχετική τροποποίηση.

Τα 5 ανοιχτά προγράμματα του ΟΑΕΔ που μπορούν να απορροφήσουν 19.360 ανέργους είναι:

1. Πρόγραμμα «Επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, με τη
μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για την
εργασία 10.000 επιδοτούμενων ανέργων.

Στόχος του προγράμματος είναι η πρόσληψη από επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα επιδοτούμενων ανέργων δικαιούχων «επιταγής
επανένταξης στην αγορά εργασίας», προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα
στην αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι: επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα

Ωφελούμενοι: 10.000 επιδοτούμενοι άνεργοι δικαιούχοι της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας

Κενές θέσεις: 9.000

Ποσό επιχορήγησης: Μέχρι το ανώτατο ποσό του
επιδόματος ανεργίας για τους πρώτους μήνες (μέχρι τη λήξη του
επιδόματος) και το 90% των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών
και εργαζομένων) μέχρι το ποσό (του μισθού) των 751,39 ευρώ

Διάρκεια: 24 μήνες συν 12 μήνες δέσμευση, δηλαδή ο
εργοδότης που θα πάρει την επιδότηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να
απασχολήσει τους ανέργους για ένα έτος μετά τη λήξη του προγράμματος. Η
συνολική διάρκεια δηλαδή φτάνει τα 3 χρόνια.

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη
10.000 ωφελουμένων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας ΤοπΣΑ» και
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες ΤοπΕΚΟ».

Το ποσό επιχορήγησης στον εργοδότη καλύπτει τμήμα του μισθολογικού
κόστους. * Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι: 10.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι που
διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑΤοπΕΚΟ από την αρμόδια
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

Κενές θέσεις: 9.500

Ποσό επιχορήγησης: 15 ευρώ την ημέρα για
συμμετέχοντες κάτω των 25 ετών και 18 ευρώ την ημέρα για τους
συμμετέχοντες άνω των 25 ετών (μέχρι 25 ημερομίσθια)

Διάρκεια: 4 μήνες συνολικά

3. Πρόγραμμα ειδικό τριετές ενίσχυσης εργοδοτών με
επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών
για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ),
απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών
παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου
εργασίας για άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα

Ωφελούμενοι: 2.300 εγγεγραμμένοι άνεργοι ΑμεΑ, αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένοι

Κενές θέσεις: 800

Ποσό επιχορήγησης: Στο ύψος των μηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων που αντιστοιχούν μέχρι
το ποσό (του μισθού) των 751,39 ευρώ

Διάρκεια: Τρία χρόνια επιχορήγηση συν ένα ένα χρόνο δέσμευση, δηλαδή απασχόληση συνολικά για 4 χρόνια

4. Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων ελευθέρων επαγγελματιών
ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες
ουσίες και αποφυλακισμένων ατόμων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων
εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για Ατομα με Αναπηρίες
(ΑμεΑ).

Ωφελούμενοι: Εγγεγραμμένοι άνεργοι ΑμεΑ, αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένοι.

Κενές θέσεις: 60

Ποσό επιχορήγησης: 28.000 εϋρώ (προκαταβολή 7.000 ευρώ και 3.500 ευρώ ανά εξάμηνο)

Διάρκεια: Τρία χρόνια

5. Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την
απασχόληση 2.500 ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης
(ΛΑΕΚ 1).

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα

Ωφελούμενοι: 2.500 άνεργοι πλησίον της θεμελίωσης
συνταξιοδοτικού δικαιώματος (πρέπει είτε να απέχουν πέντε έτη από τη
συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου για πλήρη σύνταξη είτε να τους
υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα). Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν
τόσο οι άνεργοι που έχουν συμπληρώσει τις 4.500 ημέρες, αλλά δεν έχουν
το όριο ηλικίας των 67 ετών, όσο και άνεργοι οι οποίοι δεν έχουν τις
απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης (4.500 ημέρες) και πλησιάζουν στα 67 για
να πάρουν σύνταξη.

Κενές θέσεις: 100

Ποσό επιχορήγησης: 1115 ευρώ την ημέρα (προσαύξηση ανά έτος απασχόλησης του ωφελουμένου)

fpress.gr

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια