Δήμος Καστοριάς: 19 προσλήψεις 2μηνα (όλες οι πληροφορίες)

Αρχική » Διάφορα » Δήμος Καστοριάς: 19 προσλήψεις 2μηνα (όλες οι πληροφορίες)

19 προσλήψεις 2μηνα – Όλες οι πληροφορίες

Πρόσληψη πέντε ατόμων κατηγορίας ΥΕ Γενικών
Καθηκόντων για το ανοιχτό γήπεδο Καστοριάς, Κλειστό Γυμναστήριο
Καστοριάς, ανοιχτό γήπεδο Μανιάκων και Κλειστό Γυμναστήριο Μανιάκων με
σύμβαση διάρκειας δύο μηνών ,

την πρόσληψη δύο ατόμων με ειδικότητα ΤΕ Φυσικοθεραπευτών με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών,την πρόσληψη ενός ατόμου με ειδικότητα ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών καθώς και την πρόσληψη έντεκα ατόμων για τους παιδικούς σταθμούς με τις εξής ειδικότητες με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών:

( σύμφωνα με το αρθρ. 20 παρ. 4 του ν. 2738/99).

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 3 θέσεις

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 θέσεις

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 θέσεις

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 3 θέσεις

Σύνολο θέσεων δέκα εννιά(19)

Όλες οι πληροφορίες στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας

Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού

του Δήμου Καστοριάς

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια