Συμμετοχή Δήμου Νεστορίου στη Ημερίδας Ενημέρωσης-Κατάρτισης της Π.Ε.Δ. για το θεσμικό πλαίσιο & Πρακτική Εκμάθηση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για φορείς Δημοσίου

Αρχική » Διάφορα » Συμμετοχή Δήμου Νεστορίου στη Ημερίδας Ενημέρωσης-Κατάρτισης της Π.Ε.Δ. για το θεσμικό πλαίσιο & Πρακτική Εκμάθηση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για φορείς Δημοσίου

Συμμετοχή Δήμου Νεστορίου στη Ημερίδας Ενημέρωσης-Κατάρτισης της Π.Ε.Δ. για το θεσμικό πλαίσιο & Πρακτική Εκμάθηση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για φορείς Δημοσίου
Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 στην Κοζάνη, στην αίθουσα του Κοβεντάρειου Ιδρύματος (10:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.) στελέχη του Δήμου Νεστορίου παρευρέθηκαν στην Ημερίδα Ενημέρωσης – Κατάρτισης, της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις νέες διαδικασίες

καταχώρησης των δημόσιων συμβάσεων που ξεπερνούν τις 60.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).

Στην Ημερίδα, συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βάρνης και υπάλληλοι της τεχνικής και οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, που εμπλέκονται σε αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες.
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια