Απόφαση Θ. Καρυπίδη για την «κυκλοφορία» στο τμήμα Ε.Ο. Καστοριάς – Πρεσπών – Κρυσταλλοπηγής – Φλώρινας (μέσω Κορομηλιάς) και από το 11ο χλμ. (Κόμβος Κορομηλιάς) έως το 21ο χλμ (με κατεύθυνση προς Φλώρινα)

Αρχική » Διάφορα » Απόφαση Θ. Καρυπίδη για την «κυκλοφορία» στο τμήμα Ε.Ο. Καστοριάς – Πρεσπών – Κρυσταλλοπηγής – Φλώρινας (μέσω Κορομηλιάς) και από το 11ο χλμ. (Κόμβος Κορομηλιάς) έως το 21ο χλμ (με κατεύθυνση προς Φλώρινα)

 

             Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης σε συνέχεια της εξουσιοδότησής του από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την «κυκλοφορία» σε Τμήμα της Εθνικής Οδού υπ’ αριθμ. 15 (Ε.Ο. 15) και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα « Ε. Ο. Καστοριάς – Πρεσπών – Κρυσταλλοπηγής – Φλώρινας (μέσω Κορομηλιάς) και από το 11ο χλμ. (Κόμβος Κορομηλιάς) έως το 21ο χλμ (με κατεύθυνση προς Φλώρινα) », λόγω καθίζησης –

υποχώρησης του οδοστρώματος και με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και έπειτα από:

1. την εκ νέου μετάβαση και την επιθεώρηση επιτόπου του σημείου αστοχίας – καθίζησης – ολίσθησης της υποδομής της οδού από Υπηρεσιακούς παράγοντες,
2. την προσέγγιση του φαινομένου και την διαπίστωση της έκτασης του προβλήματος με πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων – μέθοδος διασκόπησης – από εξειδικευμένο συνεργείο και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον τρόπο αντιμετώπισης της δημιουργηθείσας επαχθούς κατάστασης και εν τέλει τη δυνατότητα διεξαγωγής της κυκλοφορίας στο εν λόγω σημείο με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και λήψη άκρως απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και αστυνόμευσης της διενεργούμενης κυκλοφορίας  καθ’ όλο το 24ωρο,
3. το γεγονός ότι σήμερα 13-02-2014 εκπνέει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2501/1/214-γ΄ / 04-02-2015 Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς περί «Προσωρινής Διακοπής της κυκλοφορίας επί της Εθνικής Οδού Καστοριάς – Πρεσπών, Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας (μέσω Κορομηλιάς), από το 11ο έως το 21ο χλμ, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος», η  οποία εξεδόθη σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2501/1/214-α΄ / 0΄2-02-2015  Απόφασής της «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο Νομό Καστοριάς – Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας επί της Εθνικής Οδού Καστοριάς – Πρεσπών, Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας (μέσω Κορομηλιάς), από το 11ο έως το 21ο χλμ, λόγω καθίζησης – υποχώρησης του οδοστρώματος του οδοστρώματος»,                                   
Αποφασίζει
Την διεξαγωγή της κυκλοφορίας για μικρά Ι.Χ.Ε. και για οχήματα μαζικής μεταφοράς, με την προϋπόθεση λήψη άκρως απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και αστυνόμευσης της διενεργούμενης κυκλοφορίας καθ’ όλο το 24ωρο, επισημαίνοντας ιδιαιτέρως ότι μέχρι και την εκ μέρους της αρμόδιας Υπηρεσίας προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων στοιχείων οδικής σήμανσης και προστασίας της κυκλοφορίας την παρουσία Αστυνομικών Οργάνων πέραν της θέσης των θέσεων εκτροπής της βαρειάς κυκλοφορίας και στις θέσεις εκατέρωθεν  του επίμαχου σημείου (είσοδος – έξοδος).
H απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη:                                                         ΠΡΟΣ : 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                                                       2. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με την 
                                                                                       παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι
                                                                                       εμπλεκόμενοι φορείς που πρέπει να
                                                                                       προβούν σε ανάλογες ενέργειες βάσει 
                                                                                       κειμένου)   
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
         Σε συνέχεια της εξουσιοδότησής του από το Περιφερειακό Συμβούλιο, βάσει της υπ’ αριθμ. 10/11-02-2015 Απόφασης Π.Σ./ Π.Δ.Μ., αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την «κυκλοφορία» σε Τμήμα της Εθνικής Οδού υπ’ αριθμ. 15 (Ε.Ο. 15) και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα
« Ε. Ο. Καστοριάς – Πρεσπών – Κρυσταλλοπηγής – Φλώρινας (μέσω Κορομηλιάς) και από το 11ο χλμ. (Κόμβος Κορομηλιάς) έως το 21ο χλμ (με κατεύθυνση προς Φλώρινα) », λόγω καθίζησης – υποχώρησης του οδοστρώματος και με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και έπειτα από
1.- την εκ νέου μετάβαση και την επιθεώρηση επιτόπου του σημείου   
      αστοχίας – καθίζησης – ολίσθησης της υποδομής της οδού από   
      Υπηρεσιακούς παράγοντες,
2.- την προσέγγιση του φαινομένου και την διαπίστωση της έκτασης του  
      προβλήματος με πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων – μέθοδος 
      διασκόπησης – από εξειδικευμένο συνεργείο και την εξαγωγή 
      συμπερασμάτων για τον τρόπο αντιμετώπισης της δημιουργηθείσας  
      επαχθούς κατάστασης και εν τέλει τη δυνατότητα διεξαγωγής της 
      κυκλοφορίας στο εν λόγω σημείο με συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
      και λήψη άκρως απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και αστυνόμευσης 
      της διενεργούμενης κυκλοφορίας καθ’ όλο το 24ωρο,
3.- το γεγονός ότι σήμερα 13-02-2014 εκπνέει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 
      2501/1/214-γ΄ / 04-02-2015 Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
      Καστοριάς περί «Προσωρινής Διακοπής της κυκλοφορίας επί της 
      Εθνικής Οδού Καστοριάς – Πρεσπών, Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας 
      (μέσω Κορομηλιάς), από το 11ο έως το 21ο χλμ, λόγω καθίζησης 
      του οδοστρώματος», η οποία εξεδόθη σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 
      πρωτ. 2501/1/214-α΄ / 0΄2-02-2015 Απόφασής της «Μέτρα ρύθμισης 
      οδικής κυκλοφορίας στο Νομό Καστοριάς – Προσωρινή διακοπή της     
      κυκλοφορίας επί της Εθνικής Οδού Καστοριάς – Πρεσπών, 
      Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας (μέσω Κορομηλιάς), από το 11ο έως το 
      21ο χλμ, λόγω καθίζησης – υποχώρησης του οδοστρώματος του 
      οδοστρώματος»,
                                             Αποφασίζει
Την διεξαγωγή της κυκλοφορίας για μικρά Ι.Χ.Ε. και για οχήματα μαζικής μεταφοράς, με την προϋπόθεση λήψη άκρως απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και αστυνόμευσης της διενεργούμενης κυκλοφορίας καθ’ όλο το 24ωρο, επισημαίνοντας ιδιαιτέρως ότι μέχρι και την εκ μέρους της αρμόδιας Υπηρεσίας προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων στοιχείων οδικής σήμανσης και προστασίας της κυκλοφορίας την παρουσία Αστυνομικών Οργάνων πέραν της θέσης των θέσεων εκτροπής της βαρειάς κυκλοφορίας και στις θέσεις εκατέρωθεν  του επίμαχου σημείου (είσοδος – έξοδος). 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
  • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
  • ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  • Δ.Τ.Ε. ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Κ. ΚΑΡΑΪΤΣΗ
  • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
  • ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια