Σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς (24 θέματα)

Αρχική » Διάφορα » Σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς (24 θέματα)

Σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς (24 θέματα)

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 19:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση και σύσκεψη, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση διενέργειας Προμηθειών Δήμου Καστοριάς έτους 2015. (Σχετ. εισήγηση Δ/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών).

2. Αποδέσμευση και Ανατροπή Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Οικ. έτους 2014. (Σχετ. εισήγηση Δ/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών).

3. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. (Σχετ. εισήγηση Δ/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών).

4. Έγκριση διοργάνωσης συνεδρίου του Δήμου Καστοριάς, σε συνεργασία με την «Ελληνογερμανική Συνέλευση – Πρωτοβουλία δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με θέμα: «Παροχή Τεχνογνωσίας σε τομείς Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης». (Σχετ. εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Δ. Πετρόπουλου)

5. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων του εθίμου της Αποκριάς 2015 στην Δ.Κ. Καστοριάς και στην Δ.Κ. Μεσοποταμίας. – Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής εκδηλώσεων στην Δ.Κ. Μεσοποταμίας (Σχετ. εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Δ. Πετρόπουλου – Σχετ.Απόφαση Συμβ. Δ.Κ. Μεσοποταμίας).

6. Έγκριση απασχόλησης για πρακτική άσκηση σπουδαστών-μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. (Σχετ. εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Μ. Μπινιάκου)

7. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση ενός οχήματος ημιφορτηγού 4Χ4 στη ΔΕΥΑΚ. (Σχ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Κωτούλα)

8. Ορισμός εκπροσώπου στη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. για τη συμμετοχή του Δήμου Καστοριάς στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. (Σχετ. έγγραφο Δ.Α.ΔΥ.ΜΑ.)

9. Δεύτερη τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 42/14 απόφασης Δ.Σ. Καστοριάς σχετικά με την αποδοχή όρων απόφασης επιδότησης-έγκρισης προγράμματος και τρόπου υλοποίησης της πράξης «Little big things in Europe and in our local communities» (LBTINEU) (Μικρά μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη και στις μικρές μας κοινότητες.) Σχετ. εισήγηση Δ/νσης Προγραμματισμού).

10. Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας Δήμου Καστοριάς στην δεύτερη εκδήλωση του προγράμματος «Little big things in Europe and in our local communities» (LBTINEU) (Μικρά μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη και στις μικρές μας κοινότητες) και έγκριση προκαλούμενης δαπάνης. (Σχετ. εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Μ. Μπινιάκου).

11. Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση κατά χρήση έναντι τιμήματος δημόσιας έκτασης 8 στρεμμάτων στην Πήτα Θεόκλεια του Μιχαήλ, στο αγρόκτημα Κορομηλιάς για την κατασκευή σταυλικού καταλύματος. (Σχετ. εισήγηση Δ/νσης Τοπ. Οικ. και Ανάπτυξης).

12. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφής για τις ανάγκες του καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Καστοριάς για το έτος 2015 και τρόπος εκτέλεσης αυτής. (Σχετ. εισήγηση Δ/νσης Τοπ. Οικ. και Ανάπτυξης).

13. Διορισμός Ορκωτού Λογιστή στην Κοινωφελή Επιχείρηση «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Δήμου Καστοριάς για τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου έτους 1014. (Σχετ. Απόφαση Δ.Σ. Επιχείρησης)

14. Έγκριση παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια καυσίμων Νομικών Προσώπων» (Σχετ γνωμοδότηση Επιτροπής).

15. Έγκριση τροποποίησης Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων περιοχής Φουντουκλή». (Σχετ εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

16. Ορισμός μελών Δημ. Συμβουλίου για τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. (Σχετ. Πρακτικό κλήρωσης Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

17. Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή – τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην οδό Αγίων Αναργύρων Δ.Ε. Καστοριάς»¨(Σχετ εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή – τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην οδό Αγίων Αναργύρων Δ.Ε. Καστοριάς» (Σχετ εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποχέτευση οικισμού Αγίου Νικολάου» (Σχετ εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

20. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση -Βελτίωση οδικού δικτύου τμήματος περιοχής Φουντουκλή Καστοριάς» (Σχετ εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

21. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Καλοχωρίου» (Σχετ εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

22. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Θεάτρου Βουνού» (Σχετ εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

23. Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση διευθέτησης υδραύλακα και τσιμεντόστρωση στην Τ.Κ. Μακροχωρίου». (Σχετ εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

24. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παραλιμνίων αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου Καστοριάς» (Σχετ εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια