Αυτομάτως ενημέρωση του Taxis για τον ακατάσχετο λογαριασμό

Αρχική » Διάφορα » Αυτομάτως ενημέρωση του Taxis για τον ακατάσχετο λογαριασμό

Οσοι δεν έχετε ακόμη δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό μπορεί να γλιτώσετε την…«ιδιόχειρη» ταλαιπωρία. Δείτε ποιες τράπεζες συνδέθηκαν on line με το TAXIS.

Μέχρι σήμερα, όποιος ήθελε να δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό που θα ήθελε να προστατέψει από την κατάσχεση, έπρεπε να μπει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του TAXISnet, να δηλώσει τον τραπεζικό λογαριασμό, να εκτυπώσει τη σχετική βεβαίωση και στη συνέχεια να την πάει ιδιοχείρως στην αρμόδια τράπεζα προκειμένου να κλείσει η διαδικασία.

Πλέον, αυτό θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά καθώς οι τράπεζες συνδέθηκαν ηλεκτρονικά με το TAXISnet και η ανταλλαγή των πληροφοριών θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση που ενσωματώθηκε στη σχετική εφαρμογή, ενταγμένα πιστωτικά ιδρύματα είναι τα εξής:

1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

2. Alpha Bank

3. Γενική Τράπεζα της Ελλάδας

4. Attica Bank

5. Τράπεζα Πειραιώς

6. Eurobank Ergasias

7. Πανελλήνια Τράπεζα.

Το τι σημαίνει μια τράπεζα να είναι ενταγμένη και το τι όχι, φαίνεται από τις οδηγίες που παρέχει το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών:

«Για τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί, το προς εκτύπωση αποδεικτικό γνωστοποίησης / δήλωσης πρέπει να προσκομιστεί από τον αιτούντα στο δηλωθέν πιστωτικό ίδρυμα για τις δικές του ενέργειες, μέχρι την πλήρη ένταξη όλων των λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα για την πλήρη εφαρμογή των ειδικότερα οριζόμενων στην ΠΟΛ 1182/2014 (ΦΕΚ Β 2025). H ισχύς του άρχεται από την επομένη ημέρα προσκόμισής του στο πιστωτικό ίδρυμα. Αντίθετα, για τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν ενταχθεί, δεν απαιτείται προσκόμιση του αποδεικτικού γνωστοποίησης στο δηλωθέν πιστωτικό ίδρυμα και ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησης του από την εφαρμογή».

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια