ΔΕΥΑΚ προς δημότες – οφειλέτες: Ή εξοφλείτε ή σας κόβουμε το νερό και σας πάμε εφορία

Αρχική » Διάφορα » ΔΕΥΑΚ προς δημότες – οφειλέτες: Ή εξοφλείτε ή σας κόβουμε το νερό και σας πάμε εφορία

ΔΕΥΑΚ προς δημότες - οφειλέτες: Ή εξοφλείτε ή σας κόβουμε το νερό και σας πάμε εφορία
Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για  ρύθμιση των οφειλών προς την ΔΕΥΑΚ οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30.9.2014 (Ν. 4304 άρθρο 25.) λήγει  στις  30.11.2014

Σύμφωνα με τα παρακάτω:

Εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής παρέχεται απαλλαγή κατά εκατό τοις εκατό (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από σαράντα (40) ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα (40) ευρώ.
Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης το αργότερο έως τις 30.11.2014. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α., κατόπιν σχετικής εισήγησης του προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας.
Υποσημείωση: Για όσους δεν προβούν σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, προς 
                            την ΔΕΥΑΚ. η Επιχείρηση επιφυλάσσετε για κάθε νόμιμη ενέργεια.
  
Ο  Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Διαμαντόπουλος Παναγιώτης

διπλ. πολ/κός μηχ/κός
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια