Ρακιντζής: Να πως απαλλάσονται από κατηγορίες δημόσιοι λειτουργοί - OlaDeka

Ρακιντζής: Να πως απαλλάσονται από κατηγορίες δημόσιοι λειτουργοί

Ρακιντζής: Να πως απαλλάσονται από κατηγορίες δημόσιοι λειτουργοί

Την ύπαρξη ενός νέου “πλέγματος” νομοθετικών ρυθμίσεων, που παρεμποδίζει τη λογοδοσία δημόσιων λειτουργών για ποινικές υποθέσεις, αποκάλυψε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής, απαντώντας εγγράφως σε σχετική ερώτηση του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνου Καμμένου.
Συγκεκριμένα, ο κ. Ρακιντζής αποκάλυψε την ύπαρξη 14 νομοθετικών παρεμβάσεων, που απαλλάσσουν δημόσιους λειτουργούς από ποινικές και αστικές ευθύνες, ακόμη και αναδρομικά!

Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής περιπτώσεις:

1) Στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων νομιμοποιήθηκαν αναδρομικά υπερβάσεις ύψους 30 εκ. ευρώ (άρθρο 39 παρ. 12 του Ν. 4024/2011), που είχαν βεβαιωθεί από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

2) Στον ΟΚΑΝΑ δεν αναζητήθηκαν επιβεβαιωμένες καταβληθείσες υπερβάσεις (άρθρο 111 του Ν. 4172/2013).

3) Διαγραφή χρεών Δημοτικών Επιχειρήσεων και απαλλαγή των διοικήσεων τους, καθώς και των συνυπόχρεων ιδιωτών (Ν. 4071/2012 και 4170/2013).

4) «Η διάταξη των 20 ημερών». Με το άρθρο 1 του Ν. 4254/2014 τροποποιήθηκε το άρθρο 263α του Ποινικού Κώδικα ώστε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων των ΝΠΙΔ να μη θεωρούνται εν δυνάμει υποκείμενα εγκλημάτων σχετικών με την υπηρεσία. Η ρύθμιση αυτή έμεινε ενεργή μόνον για 20 μέρες προκειμένου να μπορεί να γίνεται «επίκληση της ευνοϊκότερης διάταξης».

5) Στον ΟΑΕΕ παύτηκαν εκκρεμείς ποινικές διώξεις, σχετικά με διάθεση πόρων του Οργανισμού (άρθρο 20 του Ν. 4255/2014).

6) Στο Υπουργείο Υγείας παύτηκε η αναζήτηση ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν ως επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών σε Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων (άρθρο 51 παρ. 9 του Ν. 3918/2011).

7) Με το άρθρο 68 του Ν. 4139/2013 τροποποιήθηκε το άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα που προέβλεπε ότι «δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης». Η διάταξη καταργήθηκε αργότερα με παρέμβαση του κ. Ρακιντζή.

8) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ελληνικών Τραπεζών, που αποφάσισαν τη συμμετοχή στους στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων (PSI) αλλά και στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση συμμετοχής του Κοινού Κεφαλαίου των ΝΠΔΔ και των Ασφαλιστικών Φορέων σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 3 παρ. 8, 9 και 10 του Ν. 4046/2012).

9) Αναστολή της ποινικής δίωξης των προσώπων στα οποία είχε ανατεθεί ή πρόκειται να ανατεθεί η νόμιμη εκπροσώπηση των εταιρειών, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ για οφειλές των εταιρειών προς Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Περιφέρειες και Δήμους (άρθρο 31 παρ. 4 του Ν. 4141/2013).

10) Παροχή ασυλίας από κάθε κατηγορία περί απιστίας στον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη των τραπεζών για τη σύναψη δανείων με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις (άρθρο 78 του Ν. 4176/2013).

11) Τα μέλη του Δ.Σ. ή άλλου συλλογικού οργάνου της ΛΑΡΚΟ δεν έχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, που αφορούν την αποκρατικοποίηση ή την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ (άρθρο 9 παρ. 2 του νόμου 4224/2013).

12) Ανεστάλησαν όλες οι ποινικές διώξεις για Προέδρους και μέλη Δ.Σ. Αγροτικών Συνεταιρισμών, καθώς και για τα στελέχη τους με την προϋπόθεση ότι οι Συνεταιρισμοί συγχωνεύονται ή τίθενται σε εκκαθάριση (άρθρο 19 του Ν. 4224/2013).

13) Ανεστάλη η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών και ασφαλιστικών εισφορών για ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (άρθρο 55 του Ν. 4262/2014).

14) Παρατάθηκε για ένα χρόνο η λειτουργία έξι αυθαίρετων ταβερνών, που αποτελούν επέκταση παλιών ποιμνιοστασίων, στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα (περιοχή NATURA), παρόλο που είχαν κριθεί κατεδαφιστέες, τους είχε αφαιρεθεί η άδεια και είχαν σφραγιστεί από το δήμο (άρθρο 63 του Ν. 4280/2014).

Η εντολή του Υπουργείου Οικονομικών

Ο κ. Λ. Ρακιντζής κατήγγειλε, επίσης, ότι το ΥΠ.ΟΙΚ. του έδωσε εντολή να μην του υποδεικνύει την άσκηση φορολογικών ελέγχων ούτε καν σε περιπτώσεις διαφθοράς!

Το αιτιολογικό του Υπουργείου ήταν, ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι «προγραμματίζονται πλέον από την κεντρική υπηρεσία μέσω ειδικού συστήματος ανάλυσης κινδύνου».

naftemporiki.gr

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria