ΔΕΥΑΚ: Πως θα εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Αρχική » Διάφορα » ΔΕΥΑΚ: Πως θα εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

ΔΕΥΑΚ: Πως θα εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Παρακαλούνται οι Δημότες του Δήμου Καστοριάς που έχουν οφειλές προς την ΔΕΥΑΚ και οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30.9.2014, για να τις ρυθμίσουν σύμφωνα με τον Ν. 4304 άρθρο 25.

Σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

  • Εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής παρέχεται απαλλαγή κατά εκατό τοις εκατό (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
  • Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από σαράντα (40) ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα (40) ευρώ.
  • Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης το αργότερο έως τις 30.11.2014. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α., κατόπιν σχετικής εισήγησης του προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας.
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια