43η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αρχική » Διάφορα » 43η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Κατά την 43η συνεδρίαση για το έτος 2014 της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Πρόεδρος και τα μέλη της, καλούνται την Τρίτη 02/12/2014 και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της ένστασης του αναδόχου «ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΑΡΕΛΑ Ο.Ε.» του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Κοπή – Καθαρισμός Βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο Εθνικό Οδικό Αρμοδιότητας Δίκτυο Αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.»
 4. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Συντήρηση – Βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών» Π.Δ.Μ.
 5. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Συντήρηση – Βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς» Π.Δ.Μ.
 6. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Συντήρηση – Βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης» Π.Δ.Μ.
 7. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Συντήρηση – Βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φλώρινας » Π.Δ.Μ.
 8. Έγκριση του πρακτικού 4 της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλάκου, Μεσιανής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.350.000,00 € Π.Ε. Κοζάνης 
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγωγός διασύνδεσης Φράγματος Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο» Π.Ε. Κοζάνης 
 10. Έγκριση πρακτικού και ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή πνευματικού κέντρου Πενταβρύσου» Π.Ε. Καστοριάς 
 11. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του «Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 με αριθ. Διακήρυξης 16/2014
 12. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2014-2015 αριθμ. διακήρυξης 22/14
 13. Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2014-2015 για την Π.Ε. Κοζάνης 
 14. Έγκριση α) Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 και β) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε. Κοζάνης 
 15. Έγκριση μεταφοράς μαθητών με δημόσια αστική συγκοινωνία με ειδικό μαθητικό δελτίο σχολικού έτους 2014-2015 για την Π.Ε. Κοζάνης 
 16. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων του Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού 474.834,22 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 
 17. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με ιδιώτη Π.Ε. Καστοριάς 
 18. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 μετά από διαπραγμάτευση Π.Ε. Καστοριάς 
 19. Έγκριση ή μη του από 24/11/2014 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2014
 20. Έγκριση της ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση της μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2014-2015
 21. Έγκριση ανάθεσης αδιάθετων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών σχολικού έτους 2014-2015, μετά από διαπραγμάτευση
 22. Έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών σχολικού έτους 2014-2015, μετά από διαπραγμάτευση  
 23. Έγκριση ανάθεσης αδιάθετων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών σχολικού έτους 2014-2015 μετά από διαπραγμάτευση 
 24. Έγκριση πρακτικού παραλαβής – μονογραφής – αποσφράγισης και ελέγχου της επιτροπής των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν στον διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών, χωρικής αρμοδιότητος Π.Ε. Γρεβενών για το σχολικό έτος 2014-2015
 25. Έγκριση σχεδίου προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση της σύμβασης «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών, περιόδου 2014-2015»
 26. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου (υπηρεσία) «Καθαρισμός Διοικητηρίου Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης)»
 27. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή ελεγκτών δόμησης του έργου «Κατασκευή κτιρίου για την εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου στο Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης 
 28. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Εορδαίας, ημερίδας με θέμα την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου
 29. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης με τον Σύλλογο φίλων του χειμώνα Βλάστης στην εκδήλωση «Αναβίωση του εθίμου της Γουρνοχαράς»
 30. Έγκριση δαπάνης δημοσίων σχέσεων για την υποδοχή όλων των συλλόγων, φορέων, παιδικών χορωδιών, που θα επισκεφτούν το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, τα Χριστούγεννα 2014 για τις καθιερωμένες ευχές 
 31. Έγκριση δαπάνης που αφορά κόστος ηλεκτροδότησης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Βλάστης Π.Ε. Κοζάνης 
 32. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 33. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 34. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας 
 35. Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας 
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς 
 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς 
 38. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την δικαστικής εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Γρεβενών 
 39. Έγκριση μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2014
 40. Έγκριση μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2014
 41. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια