ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες κατάταξης Δημοτικής Αστυνομίας

Αρχική » Διάφορα » ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες κατάταξης Δημοτικής Αστυνομίας

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες κατάταξης Δημοτικής Αστυνομίας

Δημοσιεύθηκαν από το ΑΣΕΠ, οι Οριστικοί πίνακες κατάταξης και διάθεσης της κινητικότητας των Δημοτικών Αστυνομικών

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας (υπ’ αριθ. 5/2013 Ανακοίνωση), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας και την υλοποίηση των απαιτούμενων μεταβολών, εξέδωσαν: α) οριστικό πίνακα κατάταξης, β) πίνακα απορριπτέων, γ) οριστικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων και δ) πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.

Οι εν λόγω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9−8−2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 1992), όπως ισχύει.
Οι οριστικοί πίνακες διάθεσης, όπως εκδόθηκαν από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διαβιβάζονται στους φορείς υποδοχής.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής αυτής και παραιτούνται των δικαιωμάτων που απορρέουν από τυχόν συμμετοχή τους στην Ανακοίνωση 15/2014 (αρ. 48 Ν. 4262/2014).

Όσοι είχαν υποβάλει αίτηση θεραπείας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ανακοίνωσης, θα ενημερωθούν γραπτώς επ’ αυτής από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, με απόσπασμα Πρακτικού, το οποίο θα τους αποσταλεί ταχυδρομικά.

Κατεβάστε τους ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ από το ΑΣΕΠ

dikaiologitika.gr

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια