Πρόσκληση του Π.Σ. για Συνεδρίαση στις 8-10-2014 19η (Συνεδρίαση)

Αρχική » Διάφορα » Πρόσκληση του Π.Σ. για Συνεδρίαση στις 8-10-2014 19η (Συνεδρίαση)

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  των άρθρων 167 και  185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 8η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων  του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:  

1o : Απόφαση  για το Ρωσικό Αποκλεισμό των Ελληνικών Προϊόντων και  Υπηρεσιών.
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Θεόδωρος Καρυπίδης
2ο : Λήψη Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) για την Αντιμετώπιση της Υποβάθμισης του Νοσοκομείου Φλώρινας 
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης  Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, κ. Σταύρος Γιαννακίδης
3ο: Ορισμός Εκπροσώπου και Αναπληρωτή στο Διοικητικό Συμβούλιο, του Κέντρου Διαβαλκανικής Συνεργασίας
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς
4ο : Ορισμός  Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  Ωδείου Φλώρινας.
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος
5ο: Σύσταση και Λειτουργία Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΟΠ) Περιφερειακών Ενοτήτων
Εισηγητής : ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας κ. Κάτανας Ηλίας
          6ο: Ορισμός   Εκπροσώπου της Π.Δ.Μ   στο Διοικητικό Συμβούλιο του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» -«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης  Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, κ. Σταύρος Γιαννακίδης
           7ο: Αξιολόγηση Υπαλλήλων Δημόσιας Διοίκησης
Εισηγητής : ο Επικεφαλής του Συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Μακεδονίας» κ. Ιωάννης Βήττας
8ο: Τρόπος Εκτέλεσης Έργου “ΝΙΚΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ” 
Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου
9ο: Τρόπος Εκτέλεσης Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ – ΠΡΕΣΠΕΣ, ΤΜΗΜΑ Ι Τ.Ε.Ι. – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ»  
Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου
          10ο: Συναλλαγές Μέσω WINBANK (Internet) της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης  Οικονομικών κ.Φώτιος Κεχαγιάς
          11ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού της ΠΔΜ (15η 2014)
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης  Οικονομικών κ.Φώτιος Κεχαγιάς
          12ο: Λήψη Απόφασης Δαπάνης 
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης  Οικονομικών κ.Φώτιος Κεχαγιάς
           13ο: Ορισμός Μέλους στην  Επιτροπή του Άρθρου 7 του Ν.2839/2000
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης  Οικονομικών κ.Φώτιος Κεχαγιάς
           14ο: Ορισμός Εκπροσώπων  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
στην Επιτροπή Κατανομής Κονδυλίων και 
στην Επιτροπή  Παρακολούθησης 
στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) ΠΔΜ
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Θεόδωρος Καρυπίδης
        15ο: Επικαιροποίηση Μελών Κ.Ε.Π. Ενεργών Συμβάσεων  των Π.Ε.   Κοζάνης, Φλώρινας και  Γρεβενών
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς
        16ο:  Oρισμός Εκπροσώπου με το Νόμιμο Αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φλώρινας».
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
  Γεώργιος Κωτσίδης
Πίνακας Αποδεκτών:
Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κ. Ευταξά Βασιλική  
Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΔΜ
Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, ANKO A.E.
ΜΜΕ
Κοινοποίηση: 
Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών ΠΔΜ

Γενικοί Διευθυντές ΠΔΜ
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια