Απαγόρευση και ρύθμιση της κυκλοφορίας για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της εκδήλωσης της Αντιδημαρχίας Τουρισμού που περιλαμβάνει λουλουδοφύτευση και αθλητικές δραστηριότητες την Κυριακή

Αρχική » Διάφορα » Απαγόρευση και ρύθμιση της κυκλοφορίας για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της εκδήλωσης της Αντιδημαρχίας Τουρισμού που περιλαμβάνει λουλουδοφύτευση και αθλητικές δραστηριότητες την Κυριακή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

̈Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων
  του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α ́)».

 2. Το υπ’ αριθμ. ΔΥ/21-10-2014 έγγραφο Αντιδημαρχίας Τουρισμού-
  Αθλητισμού – Επιχειρηματικότητας &Παραδοσιακών
  Πολιτιστικών
  Εκδηλώσεων.

 3. Την από 21-10-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  του Δήμου.

και αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή στις οδικής κυκλοφορίας ,
την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων την ασφάλεια των θεατών και όσων λάβουν
μέρος στις δραστηριότητες της εκδήλωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖEI

Για την Κυριακή 26-10-2014 από τις 10:30π.μ. (έναρξη δραστηριοτήτων στις
11:00π.μ.) μέχρι το τέλος της εκδήλωσης στις 02:00μ.μ. σύμφωνα με την Τεχνική
Μελέτη της Δ.Τ.Υ του Δήμου:

Α) την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης επί της Λεωφόρου των Κύκνων
από του φωτεινούς σηματοδότες (συμβολή Μ. Αλεξάνδρου – Λ. Κύκνων) έως τη
συμβολή με την οδό Γραβιάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Σκαρπέρδειο Δημ. Μέγαρο
Τ.Κ.: 52100

Καστοριά 22.10.2014
Αρ.Πρωτ.:35370

Β) την απαγόρευση κυκλοφορίας επί της οδού Καραϊσκάκη η οποία συμβάλλει στο
χώρο της εκδήλωσης.

Γ) την απαγόρευση εξόδου από το χώρο στάθμευσης απέναντι της Π.Ε. Καστοριάς
επί της Λ. Κύκνων.

Δ) την απαγόρευση στάθμευσης στο δημοτικό ‘’parking’’, στο χώρο όπου λαμβάνει
χώρα η λαϊκή αγορά (έναντι ΜΑΣΟΥΤΗ) και απαγόρευση εισόδου/εξόδου και από
τους τρεις δρόμους που περικλείουν το ‘’parking’’ (οδοί Γραβιάς, Αθ. Διάκου και Γ.
Καραισκάκη) .

Επιπλέον παράκαμψη της κυκλοφορίας όπως παρακάτω:

 1. Για την έξοδο, από τον οικισμό Χλόης και το εσωτερικό της Πόλης, μέσω της
  οδού Γράμμου

 2. Για την είσοδο στην πόλη:

  • Από τη οδό Γράμμου και

  • Από τη Λ. Κύκνων με παράκαμψη στο ύψος της Ηροδότου και είσοδο

   στη Γράμμου (στο ύψος τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

   Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν για όλα τα οχήματα πλην
   νοσοκομειακών οχημάτων ή οχημάτων σε έκτακτη ανάγκη.

   Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν από τις 10:30π.μ. (έναρξη δραστηριοτήτων
   στις 11:00π.μ.) μέχρι το τέλος της εκδήλωσης στις 02:00μ.μ..

                       Ο Δημαρχεύων

               Ευάγγελος Στεργιόπουλος 
               Αντιδήμαρχος Καστοριάς 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια