Στην Sky Express οι άγονες Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά

Αρχική » Διάφορα » Στην Sky Express οι άγονες Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά

Στην Sky Express οι άγονες Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά

Στην Sky Express κατακύρωσε, το υπουργείο Μεταφορών, τις άγονες γραμμές Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά και Θεσσαλονίκη – Λήμνο – Ικαρία

Οι δυο άγονες γραμμές κατακυρώθηκαν για την χρονική περίοδο από 01/09/2014 έως 30/11/2014, έναντι συνολικού αιτηθέντος οικονοµικού αντισταθµίσµατος 441.510 ευρώ.

Ειδικότερα, για το:

• Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά, έναντι µεγίστου οικονοµικού αντισταθµίσµατος 242.954 ευρώ,
• Θεσσαλονίκη – Λήµνος – Ικαρία, έναντι µεγίστου αντισταθµίσµατος 198.556 ευρώ.

Η εκµετάλλευση των γραµµών θα γίνεται σύµφωνα µε τις επιβληθείσες υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας ανακοίνωση, των οποίων έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της EE C164 της 29ης Μαΐου 2014.
Προκειµένου να ακολουθήσει η υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, η εταιρεία Sky Express οφείλει να προσκοµίσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για κάθε µία από τις γραµµές, αορίστου διάρκειας και ποσού 5% επί του συνολικού αιτηθέντος αντισταθµίσµατος για κάθε γραµµή.
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν ακόμη οι εταιρείες Minoan Air και Astra Airlines.

Β. Βεγ.
metaforespress.gr

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια