ΚΑΣΤΟΡΙΑ:Ωράριο Λειτουργίας Πρατηρίων Υγρών & Αερίων Καυσίμων – Χειμερινής Περιόδου

Αρχική » Διάφορα » ΚΑΣΤΟΡΙΑ:Ωράριο Λειτουργίας Πρατηρίων Υγρών & Αερίων Καυσίμων – Χειμερινής Περιόδου

Από το τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Καστοριάς και με βάση απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη  Καστοριάς Σωτήρη Αδαμόπουλου, γνωστοποιείται ότι  το  ημερήσιο  ωράριο  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  λειτουργίας  κατά  την  Χειμερινή  Περίοδο   (Οκτώβριο 2014 – Απρίλιο 2015) των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων (αμιγών και μικτών) και των αντλιών καυσίμων σε

σταθμούς αυτοκινήτων, είναι ελεύθερο.  

Το ωράριο νυκτερινής λειτουργίας για όλες τις εργάσιμες ημέρες καθορίζεται από τις 21:00 έως  τις 06:00  της  επομένης,  κατά  την  οποία  θα  λειτουργούν  υποχρεωτικά  όσα  πρατήρια αναγράφονται στο σχετικό πίνακα 1. Η λειτουργία των ανωτέρω πρατηρίων ξεκινά στις 21: 00 και δεν μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης των δύο (2) ωρών.  
   Κατά την εκ περιτροπής υποχρεωτική λειτουργία κατά τις Κυριακές και Αργίες της Χειμερινής περιόδου και 
1. κατά τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας που ορίζεται από τις 06:00 έως τις 21:00 και 
2. κατά τη διάρκεια της νυκτερινής λειτουργίας η οποία ξεκινά από τις 21:00 έως τις 06:00 της επομένης και δεν μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης των δύο (2) ωρών, 
  θα  λειτουργούν  υποχρεωτικά  όσα  πρατήρια  αναγράφονται  στο  σχετικό  πίνακα 2.
  Από τις ρυθμίσεις της απόφασης εξαιρούνται
1. Το πρατήριο καυσίμων της Μαζγαλτζίδου Χαρίκλειας στο Νέο οικισμό Κορεστίων, 
2. Το πρατήριο καυσίμων του Παπαδημητρίου Ηλία στη Λεύκη και 
3. Το πρατήριο καυσίμων Μελανία και Γρηγόριος Χάτσιος Ο.Ε. στη Μηλίτσα τα  οποία  λόγω  της  γεωγραφικής  τους  θέσης  και  για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  του καταναλωτικού  κοινού,  θα  λειτουργούν  ανεξάρτητα,  τόσο  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  όσο  και κατά τις Κυριακές και αργίες. 
   Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο τους πίνακες με τις ημέρες  και  ώρες  των  υποχρεωτικών  εκ  περιτροπής  διανυκτερεύσεων  εργάσιμων  ημερών, Κυριακών  και  αργιών  και  της  υποχρεωτικής  εκ  περιτροπής  ημερήσιας  λειτουργίας  κατά  τις Κυριακές και αργίες. Όλοι οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να δώσουν τηλέφωνα επικοινωνίας στα αντίστοιχα  Τμήματα  της  Τροχαίας  ή  στην  Άμεσο  Δράση (100)  για  την  περίπτωση  που  θα χρειαστεί να κληθούν. 
   
Οι  ανωτέρω  πίνακες  είναι  υποχρεωτικοί  για  τους  περιλαμβανομένους  σε  αυτούς.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πρατηριούχος δεν τηρεί το πρόγραμμα χωρίς να έχει ενημερώσει πρώτα  την  αρμόδια  Διεύθυνση  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Καστοριάς,  τότε  υπόκειται  σε κυρώσεις. 

  Σε  περίπτωση  μη  τήρησης   των   όσων αναγράφονται  στην απόφαση  επιβάλλεται στους  παραβάτες  πρόστιμο  πέντε  χιλιάδων  ευρώ (5.000,00€)  σύμφωνα  με  το  άρθρο 37 παράγραφος 4 του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012). 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Οι οκτώ (8) πίνακες που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της                                                               1460-1/08-09-2014 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΜΙΓΩΝ – ΜΙΚΤΩΝ)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)                      
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΖΩΝΗ Α (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
 HM/NIA
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
 ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (24670)
 05/10/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 12/10/2014
Αφοί Νικ. Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 19/10/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 26/10/2014
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 28/10/2014
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 02/11/2014
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 09/11/2014
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                     
 SHELL
 Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 16/11/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 23/11/2014
Αφοί Νικ. Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 30/11/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 07/12/2014
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 14/12/2014
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 21/12/2014
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 25/12/2014
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                     
 SHELL
 Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 28/12/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 01/01/2015
Αφοί Νικ. Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 04/01/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 06/01/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 11/01/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 18/01/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 25/01/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                     
 SHELL
 Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 01/02/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 08/02/2015
Αφοί Νικ. Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 15/02/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 22/02/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 23/02/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 01/03/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 08/03/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                     
 SHELL
 Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 15/03/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 22/03/2015
Αφοί Νικ. Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 25/03/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 29/03/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 05/04/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 12/04/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 13/04/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                     
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Οι οκτώ (8) πίνακες που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της                                                               1460-1/08-09-2014 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΜΙΓΩΝ – ΜΙΚΤΩΝ)
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)                      
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΖΩΝΗ Α (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
 HM/NIA
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
 ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ. (24670)
 01/10/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 02/10/2014
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 03/10/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 04/10/2014
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 06/10/2014
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 07/10/2014
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 08/10/2014
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 09/10/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 10/10/2014
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 11/10/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 13/10/2014
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 14/10/2014
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 15/10/2014
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 16/10/2014
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 17/10/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 18/10/2014
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 20/10/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 21/10/2014
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 22/10/2014
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 23/10/2014
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 24/10/2014
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 25/10/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 27/10/2014
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 29/10/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 30/10/2014
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 31/10/2014
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 01/11/2014
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 03/11/2014
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 04/11/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 05/11/2014
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 06/11/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 07/11/2014
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 08/11/2014
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 10/11/2014
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 11/11/2014
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 12/11/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 13/11/2014
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 14/11/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 15/11/2014
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 17/11/2014
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 18/11/2014
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 19/11/2014
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 20/11/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 21/11/2014
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 22/11/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 24/11/2014
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 25/11/2014
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 26/11/2014
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 27/11/2014
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 28/11/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 29/11/2014
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 01/12/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 02/12/2014
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 03/12/2014
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 04/12/2014
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 05/12/2014
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 06/12/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 08/12/2014
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 09/12/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 10/12/2014
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 11/12/2014
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 12/12/2014
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 13/12/2014
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 15/12/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 16/12/2014
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 17/12/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 18/12/2014
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 19/12/2014
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 20/12/2014
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 22/12/2014
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 23/12/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 24/12/2014
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 26/12/2014
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 27/12/2014
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 29/12/2014
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 30/12/2014
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 31/12/2014
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 02/01/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 03/01/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 05/01/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 07/01/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 08/01/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 09/01/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 10/01/2015
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 12/01/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 13/01/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 14/01/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 15/01/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 16/01/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 17/01/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 19/01/2015
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 20/01/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 21/01/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 22/01/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 23/01/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 24/01/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 26/01/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 27/01/2015
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 28/01/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 29/01/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 30/01/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 31/01/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 02/02/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 03/02/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 04/02/2015
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 05/02/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 06/02/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 07/02/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 09/02/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 10/02/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 11/02/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 12/02/2015
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 13/02/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 14/02/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 16/02/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 17/02/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 18/02/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 19/02/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 20/02/2015
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 21/02/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 24/02/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 25/02/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 26/02/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 27/02/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 28/02/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 02/03/2015
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 03/03/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 04/03/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 05/03/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 06/03/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 07/03/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 09/03/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 10/03/2015
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 11/03/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 12/03/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 13/03/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 14/03/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 16/03/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 17/03/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 18/03/2015
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 19/03/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 20/03/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 21/03/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 23/03/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 24/03/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 26/03/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 27/03/2015
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 28/03/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 30/03/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 31/03/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 01/04/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 02/04/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 03/04/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 04/04/2015
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 06/04/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 07/04/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 08/04/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 09/04/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 10/04/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 11/04/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 14/04/2015
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 15/04/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 16/04/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 17/04/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 18/04/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 20/04/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 21/04/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 22/04/2015
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
 23/04/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
BP
Καστοριά (Γράμμου 117)
83183
 24/04/2015
Ζαντίδης Χαράλαμπος
SHELL
Καστοριά (περ. Χλόης)
24977
 25/04/2015
Μ. & Γ.  Χάτσιος Ο.Ε.
CYCLON
6o χλμ Καστοριάς-Βιτσίου
83184
 27/04/2015
Κράγιας Χρήστος
JET OIL
Καστοριά (Γράμμου 235)
82010
 28/04/2015
ΕΡΜΗΣ   ΑΕΜΕΕ                    
SHELL
Καστοριά (Γράμμου 66)
88079
 29/04/2015
Τσιφλικιώτης Δαμιανός
SHELL
Τοιχιό
72380
 30/04/2015
Αφοί Ν.Παπαθανασίου ΟΕ
AVIN
Καστοριά (περ. Χλόης)
29020
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια