Αρχίζουν δύο νέα προγράμματα απασχόλησης του υπουργείου Εργασίας μέσω ΟΑΕΔ

Αρχική » Διάφορα » Αρχίζουν δύο νέα προγράμματα απασχόλησης του υπουργείου Εργασίας μέσω ΟΑΕΔ

Πώς θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας 21.620 άνεργοι
Δύο
νέα προγράμματα απασχόλησης 21.620 ανέργων σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα ξεκινά τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τα οποία θα υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ.
Το πρώτο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, αφορά
16.620 ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών. 

Το
δεύτερο πρόγραμμα, ύψους 27 εκατ. ευρώ, αφορά την επιχορήγηση
επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών. 
ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ. Τα κυριότερα στοιχεία των νέων προγραμμάτων έχουν ως εξής:
Το
πρώτο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, αφορά 16.620
ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων,
με στόχο την ενίσχυσή τους μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης,
πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:
n Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών.
n Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών.
Σύνολο ωρών: 400.
n Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.
n Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
n Εγγυημένη
απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τουλάχιστον για το 25%
των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο συνεχών
μηνών, με ελάχιστες αποδοχές 25 ημερομίσθια ανά μήνα, καθώς και παροχή
συστατικής επιστολής σε κάθε εργαζόμενο.
ΓΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Το δεύτερο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ.
ευρώ, αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων
ηλικίας 25-66 ετών και έχει σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης
εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Το
κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
του ΟΑΕΔ, στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις.
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Στο
πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη
διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά)
για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:
n Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
n Εχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
n Είναι
έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ ή και ομογενείς
που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
n Είναι
ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της
ηλικίας τους και διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά
την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία.
Η
επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους
ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την
ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών τον μήνα (ημέρες ασφάλισης).
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες.
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια