Φροντιστήριο «Μ ά θ η σ η »: Α μ έ τ ρ η τ ε ς ε π ι τ υ χ ί ε ς !

Αρχική » Διάφορα » Φροντιστήριο «Μ ά θ η σ η »: Α μ έ τ ρ η τ ε ς ε π ι τ υ χ ί ε ς !

3 κατευθύνσεις !
Θετική – Θεωρητική – Τεχνολογική
2 ομάδες προσανατολισμού !
Θετικών και Ανθρωπιστικών σπουδών
1 όνομα !
Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο   « Μ ά θ η σ η »
Α μ έ τ ρ η τ ε ς   ε π ι τ υ χ ί ε ς !

Κάθε χρόνο, εδώ και 15 χρόνια, το Φροντιστήριο «Μάθηση» έχει
τους  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο υ ς  επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
τα  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  άριστα γραπτά στις πανελλαδικές εξετάσεις !
Οι επιτυχίες των μαθητών μας είναι  κ α τ α γ ε γ ρ α μ μ έ ν ε ς  και 
δ η μ ο σ ι ε υ μ έ ν ε ς από τον 1ο χρόνο λειτουργίας μας, ώστε ο καθένας να έχει τη δυνατότητα της σύγκρισης.
Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο   « Μ ά θ η σ η »
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ !
 Απόλυτη επιτυχία στις κορυφαίες σχολές !
 Υψηλό επίπεδο διδασκαλίας με τα χαμηλότερα δίδακτρα !
 Έμπειρη ομάδα 24 καταξιωμένων καθηγητών με  α σ τ ε ί ρ ε υ τ η  διάθεση διδασκαλίας
     και συμπαράστασης στο μαθητή !
 Άμεση προσαρμογή σε κάθε αλλαγή  του εκπαιδευτικού συστήματος !
   Οι μαθητές μας της Α΄Λυκείου με το νέο σύστημα της τράπεζας θεμάτων είχαν 
1 0 0 %    ε π ιτ υ χ ί α !
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2013 – 2014:
ΜΟΝΟ το Φροντιστήριο «Μάθηση» είχε 36 αριστούχους στην Α ΄ Λυκείου, 
   39 αριστούχους στη Β΄ Λυκείου  και  30 μαθητές με περισσότερα από 17.000 μόρια!
►Στην Α΄ Λυκείου αρίστευσε το 55% των μαθητών μας !
Οι πρώτοι των πρώτων σε ΟΛΟ το Νομό και στην Α΄ και στην Β΄ και στην Γ΄ Λυκείου ήταν μαθητές μας !
Το φροντιστήριο «Μάθηση» ευχαριστεί μαθητές  και γονείς,  που με την εμπιστοσύνη τους το ανέδειξαν στο μεγαλύτερο και αρτιότερο εκπαιδευτήριο της Καστοριάς  και παρέχει:
▪ τις χαμηλότερες τιμές στο νομό Καστοριάς !
▪ πολλά δώρα, προσφορές και ειδικές εκπτώσεις ! 
ΓΙ’ ΑΥΤΟ  ΕΛΑ ΣΤΗ «ΜΑΘΗΣΗ» !
Ν ι ώ σ ε   κ α ι   σ υ   τ η   δ ύ ν α μ η   τ η ς   ε π ι τ υ χ ί α ς !
Εγγραφές καθημερινά! Έναρξη μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου.

Τηλέφωνα:  21006 στην Καστοριά   και   44244  στο Άργος 
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια