ΚΑΣΤΟΡΙΑ:Εξαιρούνται οι υδρογεωτρήσεις από την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση - OlaDeka

ΚΑΣΤΟΡΙΑ:Εξαιρούνται οι υδρογεωτρήσεις από την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Από το τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροϊκονομίας της Π.Ε. Καστοριάς γνωρίζεται ότι εξαιρούνται πλέον από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης οι υδρογεωτρήσεις που βρίσκονται εντός περιοχής με εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της. 
Ουσιαστικά οι γεωτρήσεις εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με συνολική απολήψιμη ποσότητα μέχρι 300.000 κυβικά μέτρα κατ’ έτος τηρουμένων των προϋποθέσεων των αποστάσεων των

θέσεων ανόρυξης, όπως αυτές διαμορφώνονται από την Υπουργική Απόφαση με αριθμ.οικ. 173829/25-07-2014 (ΦΕΚ 2036/Β΄) και μέχρι 150.000 κυβικά μέτρα κατ’ έτος για αυτές που δεν πληρούν τα τιθέμενα από την εν λόγω ΥΑ όρια απαλλάσσονται πλέον από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Τέλος κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας, υποχρεούνται να προβούν σε υποβολή αίτησης για την εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην κείμενη σχετική νομοθεσία (ΚΥΑ με αριθμό οικ. 145026/14-01-2014, ΦΕΚ 31/Β΄ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει) για την αποφυγή των τιθέμενων από την προαναφερθείσα κυρώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες: τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροϊκονομίας ΠΕ Καστοριάς,  τηλ 2467350261 & 2467350239
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria