Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις σχολές μαθητείας Καστοριάς του ΟΑΕΔ.

Αρχική » Διάφορα » Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις σχολές μαθητείας Καστοριάς του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των σχολών μαθητείας  Καστοριάς του ΟΑΕΔ γνωστοποιείται προς τους υποψήφιους μαθητές ότι  για το σχολικό έτος 2014-2015 θα λειτουργήσουν  ΕΠΑΣ Μαθητείας και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
1.ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ είναι η Τεχνική και Επαγγελματική

Εκπαίδευση, που απευθύνεται κυρίως σε νέους και νέες και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο και την πρακτική άσκηση του σε χώρους εργασίας. Η φοίτηση είναι διετής.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν είναι:
Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων                
Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που:  
είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου
έχουν  προαχθεί στη Β΄ Τάξη των Επαγγελματικών, ή Γενικών Λυκείων 
έχουν προαχθεί στη Β΄ Τάξη του Α΄ Κύκλου των ΤΕΕ
είναι κάτοχοι Πτυχίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου των ΤΕΕ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
έχουν προαχθεί στην Β΄ και Γ΄ Τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων
είναι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 1991-1998
2. ΣΕΚ του ΟΑΕΔ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ είναι Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παρέχει υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η φοίτηση είναι τριέτης.
Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν είναι:
Τεχνίτης Κοπτικής Ραπτικής
Τεχνίτης  Δερμάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας
Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που:  
είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου (είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης)
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 1994-1999 (ηλικίας 15 έως 20 ετών)
 Τα  δικαιολογητικά εγγραφής των ανωτέρω σχολών είναι:
α)Τίτλος Σπουδών (πρωτότυπος ή φωτοτυπία), ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή άλλος Σχολικός Τίτλος οπωσδήποτε με βαθμό.
β)Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας και φωτοαντίγραφο ταυτότητας
Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καστοριάς ΑΙΤΗΣΗ (χορηγείται από την γραμματεία), από 04/7/2014 έως 18/07/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΕΠΑ.Σ Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ Καστοριάς 1ος όροφος Καραολή 10, και στα τηλέφωνα:                                         24670-84394,81972,81208 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια