ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Αρχική » Διάφορα » ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Κατά την 12η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014, και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:  

Θέμα 1ο:Παρουσίαση του 3ου σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος της Π.Δ.Μ.  περιόδου 2014-2020
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Δακής-Ομάδα σχεδιασμού Προγράμματος.
Θέμα 2ο : 11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2014 
Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας
Θέμα 3ο : 12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2014 
Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας
Θέμα 4ο: Έγκριση προσαρμογής και αλλαγής της νομικής μορφής του ΚΕ.ΠΕ. σύμφωνα με τον νόμο 4071/2012.
Εισηγήτρια : η Πρόεδρος του ΚΕ.ΠΕ. Αποστολίδου Κυριακή.
Θέμα 5ο: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2014-2015, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013»
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης
Θέμα 6ο Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2014 της Περιφερειακής Ενότητας  Καστοριάς
Εισηγητής: O  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα 7ο : Τροποποίηση Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001
Εισηγητής: O  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα 8ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Α.Π.Θ/Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας για το έργο «Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στο Λιμναίο Οικισμό 2014»  
Εισηγητής: O  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα 9ο: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου : «Συντήρηση και επι-
σκευή πνευματικού κέντρου Πενταβρύσου»».
Εισηγητής: O  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα 10ο: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού  έργου . 
«Κατασκευή Στεγάστρου Αύλειου Χώρου Εκκλησίας Πολυάνεμου»
Εισηγητής: O  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα 11ο: Έγκριση του τρόπου μίσθωσης προωθητή «Μίσθωση ενός προωθητή Δ/Θ τύπου D7 ή παρεμφερή 160 HP».
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα 12ο: Έγκριση του τρόπου μίσθωσης διαμορφωτήρα «Μίσθωση ενός διαμορφωτήρα (ισοπεδωτής) 135 HP με μπροστινό μαχαίρι».
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα 13ο: Έγκριση ένταξης, απένταξης και τροποποίησης ενταγµένων έργων στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2007-2011.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Δημήτριος Ηλιάδης
Θέμα 14ο: Έγκριση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού Εταιρίας Τουρισμού Δυτικής
Μακεδονίας για το έτος 2013
 Εισηγητή :ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιώτζης
Θέμα 15ο: Τοποθέτηση πωλητών λαϊκών αγορών στην λαϊκή αγορά της Κοζάνης (Αριστοτέλους)

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και  Απασχόλησης κ.Γεώργιος Σβώλης.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια