ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ Κ.Δ.Α.Π. ΝΕΑΣ ΣΧΟΛ.ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

Αρχική » Διάφορα » ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ Κ.Δ.Α.Π. ΝΕΑΣ ΣΧΟΛ.ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς  <<Ορεστειάς>> ανακοινώνει την έναρξη  εγγραφών παιδιών στους ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ και Κ.Δ.Α.Π. για την νέα σχολική χρονιά 2014/2015:

Α) βρεφών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών για:
 *   τον  Α΄ Βρεφικό Σταθμό, περιοχή Γράμμου
*   τον Β΄ Βρεφικό Σταθμό, περιοχή Χλοη-Φουντουκλή και
Β) ΚΔΑΠ, για παιδιά  από την ηλικία εγγραφής τους  στην υποχρεωτική εκπαίδευση  εώς την ηλικία των  12 ετών, στην οδό Βαλαλά 58.
Οι  ενδιαφερόμενες μητέρες οι οποίες υπάγονται στο πρόγραμμα της Ε. Ε. Τ. Α. Α. μπορούν να  υποβάλουν τις  αιτήσεις τους από τις 25/07/14  εως  31/07/14 στις αντίστοιχες  δομές. Επίσης απο 01/08/14 εως και 04/08/13 τα  δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ταχυδρομικώς στα Γραφεία της Ε. Ε. Τ. Α. Α. από την ίδια την μητέρα.
      Δικαίωμα συμμετοχής  σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.1551/02-07-14<<Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης , Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής >> για τις γυναίκες , μητέρες βρεφών-παιδιών μέσω του προγράμματος έχουν:
1.       Όσες μητέρες εργάζονται ως μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα ,εξαιρουμένων  οι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου  υπάλληλοι  Δημοσίου, ΝΠΔΔ  και      ΟΤΑ   α΄και β΄βαθμού
2.       ή  συμμετέχουν  σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης και συγκεκριμένα :  πρόγραμμα STAGE, Ν.Θ.Ε.,Ν.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ. και σε πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
3.       ή  είναι άνεργες και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ
4.        ή   λαμβάνει ή έχει  λάβει  τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. κατά  τους τελευταίους 24 μήνες
Τα δικαιολογητικά που αφορούν τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ,οι οποίοι δεν υπάγονται στο επιδοτούμενο  πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. είναι τα εξής:
1.        Αίτηση( συμπληρώνεται  στην δομή)
2.        Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.        Εκκαθαριστικό σημείωμα από την εφορία.
4.        Βεβαίωση παιδιάτρου  και αντίγραφο του βιβλιάριο υγείας .
5.        Βεβαίωση εργοδότη και των δυο γονέων.
6.        Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1988
Πληροφορίες θα δίδονται : Α΄ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΑΜΜΟΥ τηλ. 2467084914, κα Αλεξοπούλου   Σοφία.  
                                                Β΄ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΟΗ  τηλ. 2467022789.κα Ντίμτσιου Ελευθερία

                                                         ΚΔΑΠ ,ΒΑΛΑΛΑ 58, τηλ. 2467026722 κα Καραγιώργου Ευθυμία

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια