ΑΝΚΑΣ:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ LEADER

Αρχική » Διάφορα » ΑΝΚΑΣ:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ LEADER

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. (www.ankas.gr) ανακοινώνει ότι παρατείνεται κατά ένα μήνα η προθεσμία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας των δικαιούχων στα πλαίσια της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης

LEADER» στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ).

Έτσι η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 18η Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μ.μ.
Επιλέξιμη περιοχή παρέμβασης είναι: 
  • η περιοχή  της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Τριάδας (πρώην Δήμος Αγίας Τριάδας), 
  • η περιοχή  της Δημοτικής Ενότητας Μακεδνών (πρώην Δήμος Μακεδνών),
  • η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας  Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος.
Το Τοπικό Πρόγραμμα «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» ενισχύει ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα. 
Δικαιούχοι, ανάλογα με το είδος της δράσης, μπορεί να είναι: φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις από τον Διευθυντή και τα στελέχη του υπηρεσιακού πυρήνα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. στα γραφεία της: Γράμμου 62, 2ος όροφος, Καστοριά, ή στα τηλέφωνα 2467083441-2 και 2467021346-7.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος Leader της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Τζιώτζης Απόστολος

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια