ΚΑΣΤΟΡΙΑ:Ευεργετικές ρυθµίσεις, για εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών προς τους ∆ήµους.

Αρχική » Διάφορα » ΚΑΣΤΟΡΙΑ:Ευεργετικές ρυθµίσεις, για εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών προς τους ∆ήµους.

Σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα µε το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (Φ.ΕΚ 93/A’/14-4-2014), δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ∆ήµων, να ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, προς αυτούς, µε μεγάλο αριθμό μηνιαίων δόσεων (από 24 έως 100) και µε απαλλαγή (πλήρη ή

μερική) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Όσοι οφειλέτες του ∆ήµου µας, επιθυμούν να ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, προς τον ∆ήµο καλούνται όπως εντός προθεσμίας τεσσάρων  (4) μηνών από την δημοσίευση του Νόμου, προσέλθουν και καταθέσουν την σχετική αίτηση στο τμήμα εσόδων του Δήμου μας, 
Περισσότερες πληροφορίες το τμήμα εσόδων του Δήμου (τηλ 2467351145-146).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια