Μάθε τι προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Πιστοποιητικά Πληροφορικής

Αρχική » Διάφορα » Μάθε τι προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Πιστοποιητικά Πληροφορικής

Μάθε τι προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση  για τα Πιστοποιητικά Πληροφορικής

Μάθε τι προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Πιστοποιητικά Πληροφορικής
 
Σύμφωνα με τη νέα Κ.Υ.Α. 4204/14 (ΦΕΚ-1263 Β/16-5-14) που επιφέρει αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την χορήγηση πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

1. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών ορίστηκε στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή ανανέωσης τους.

2. Για όσους Φορείς Πιστοποίησης είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), το Σύστημα Διαχείρισής τους βάσει του οποίου χορηγούν, ανανεώνουν ή ανακαλούν πιστοποιητικά πληροφορικής, γίνεται αποδεκτό από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π στο σύνολό του.
3. Ως γνωστόν, το πρόγραμμα ECDL είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ από την 1/1/2006. Κατ’ επέκταση, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης της PEOPLECERT Ελλάς θα προβούμε σε διαδικασία ανανέωσης για όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν μετά την 1/1/2006.
Η διαδικασία ανανέωσης των πιστοποιητικών ECDL(ECDLUpdate) έχει ενεργοποιηθεί και έχει τεθεί άμεσα στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Παράλληλα, θα υπάρξει ικανή μεταβατική περίοδος ώστε να καλύψει όλους τους κατόχους πιστοποιητικών που ενδιαφέρονται να τα ανανεώσουν.

Για τους κατόχους πιστοποιητικών με ημερομηνία έκδοσης πριν την 1/1/2006 που δεν καλύπτονται από το καθεστώς διαπίστευσης, έχει ήδη ενεργοποιηθεί δωρεάν η e-Κάρτα υποψηφίου, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στις εξετάσεις και να αποκτήσουν ένα διαπιστευμένο πιστοποιητικό.

H εξέταση ECDL Update αφορά σε πιστοποιητικά ECDL που ανήκουν στο Διαπιστευμένο Καθεστώς (έχουν δηλαδή ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 1/1/2006) και διατίθεται σε 2 εξετάσεις:

1. To ECDL Standard Update αφορά σε όλους τους κατόχους πιστοποιητικών ECDL Profile, ECDL Core/Core+, ECDL Start ή ECDL Progress, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ενοτήτων ή το Syllabus με βάση το οποίο έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό τους. Αφορά στις ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Βάσεις Δεδομένων.
2. To ECDL Advanced Update αφορά σε όλους τους κατόχους πιστοποιητικών ECDL Expert, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ενοτήτων ή το Syllabus με βάση το οποίο έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό τους. Αφορά στις ενότητες Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Βάσεις Δεδομένων σε Προχωρημένο Επίπεδο.

Οι παραπάνω εξετάσεις έχουν σταθερό κόστος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ενοτήτων στις οποίες πρέπει να εξεταστεί ο κάτοχος, όμως το πλήθος των ερωτήσεων καθώς και ο διαθέσιμος χρόνος εξαρτάται ευθέως από τον αριθμό των ενοτήτων που περιλαμβάνει η εξέταση.

Ο κάθε υποψήφιος θα εξετάζεται στις ενότητες τις οποίες περιλαμβάνει το πιστοποιητικό του και με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης ECDL Update, θα αποκτά ένα νέο επικαιροποιημένο πιστοποιητικό ECDL Profile. Η εξέταση ECDL Update θα διενεργείται κανονικά, παράλληλα με τις προγραμματισμένες εξετάσεις.

Το χρονικό διάστημα από 16/6/2014 έως 28/2/2015 ορίζεται ως μεταβατική περίοδος ανανέωσης όλων των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από 1/1/2006 έως 28/2/2012.

Από 1/3/2015 η διαδικασία ανανέωσης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ισχύουν στον Κανονισμό Πιστοποίησης και αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιτήρησης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Computer Studies By Tilemachos Information Technology
Κορυτσάς 19, Καστοριά Τηλ.: 2467024924

Με εκτίμηση
Τηλέμαχος Τζακόπουλος
Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου ECDL
Κορυτσάς 19, Καστοριά Τηλ.: 2467024924

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια